Certifierad controller

En utbildning för dig som vill ta nästa steg i karriären och vill påverka och förändra din organisation genom att bli en mer proaktiv controller. Våra lärare är några av de främsta experterna inom området och utbildningen ger dig möjlighet att utveckla ett starkt nätverk. 

 • Konkurrensstrategi
 • Hur vi skapar värde åt våra kunder
 • Hur kommunicerar vi siffror för att få med hela organisationen
 • Förvärv och värdering av företag
 • Lönsamhetsstyrning
 • Kommunikation och ledarskap 
Controller Ekonomichef/CFO Redovisningsansvarig/chef

Kursbeskrivning

Utbildningen Certifierad controller fokuserar på verksamhetsstyrning och business control, områden som är centrala för värdeskapandet i dagens företag. Vi har avspeglat controllerns alltmer omfattande arbetsområden i en utbildning som gör att du åstadkommer förändringar, både för ditt företag och dig själv. Utbildningen ger en strategisk yrkesutveckling som gynnar både dig och företaget. Certifieringen ger dig ny kunskap och en proaktiv utveckling i din controllerroll.

Kursinnehåll

Utbildningen består av fem block, som genomförs som två- eller tredagarsseminarier. Varje block består av föreläsningar, diskussioner och genomgång inför kommande projektarbeten. Mellan de olika blocken arbetar du hemma med projektarbeten. Utbildningen omfattar totalt 14 heldagar fördelade på fem tillfällen under ett år.

Projektarbetena bedrivs i grupper och baseras på aktuell teori och kunskap, som appliceras i ett företag eller en organisation. Vid varje seminarietillfälle presenterar och redovisar grupperna sina projektarbeten som då också bedöms under respektive seminarium.

Program 2024/2025

Block 1: 13–15 mars 2024
Programstart, strategi och affärsutveckling – controllerrollen

 • Ekonomistyrningens utvecklingstrender 
  Controllerrollen – involvering i affären och interaktion med andra aktörer 
 • Koncernstrategi 
 • Sociala mediers roll i kundkommunikationen 
 • Affärsstrategi – konkurrensstrategi, är vi rätt positionerade eller är det för höga kostnader och för låga intäkter?
 • Affärsmodeller- hur skapar vi värde åt våra kunder?

Block 2: 27–29 maj 2024
Lönsamhetsstyrning, modeller och tillämpningar

 • Finansiell analys och strategi 
 • Nyckeltal – simulering av olika utvecklingsinriktningar 
 • Operativa bedömningar i resultat-, kassaflödes- och balansperspektiv 
 • Vad är tillräcklig vinst och hur påverkar det våra tillväxtmöjligheter? 
 • Hävstångssambandet
 • Tillväxtsambandet
 • Utvärdering av olika affärsplaner
 • Avrapportering av projektarbeten

Block 3: 18–20 september 2024
Ekonomi- och verksamhetsstyrning

 • Verksamhetsutveckling och effektivisering 
 • Operativ ekonomistyrning – lean, resurssmarta processer och visuell styrning 
 • Styrkort med kund- process-, innovations-, och medarbetarfokus
 • Lönsamhetsstyrning med ABC-orienterade kund- och produktkalkyler
 • Retorik och kommunikation. Förmåga att kommunicera sifferinformation för att få styreffekt i organisationen
 • Avrapportering av projektarbeten

Block 4: 18–20 november 2024
Informationssystem, styrning och företagsvärdering

 • Ekonomisystem, affärssystem, informationssystem, datalager 
 • Information för styrning. Informationsanalys med mått/objektsmatriser 
 • Budgetering – den aktuella budgetdebatten
 • Förvärv och värdering av företag
 • Avrapportering av projektarbeten

Block 5: 17–18 mars 2025 (avslutningsmiddag dag 2)
Controllerrollen, avslutning och certifiering

 • Controllerrollen och framtiden 
 • Kommunikation och ledarskap – förmågan att arbete genom andra 
 • Effektivisering av administrativa rutinerSSC för att få tid för styrning 
 • Sammanfattande praktikfall
 • Certifiering och avslutningsmiddag

Projektarbeten

Projekten bedrivs i grupper och baseras på aktuell teori och kunskap, som appliceras i ett företag eller en organisation. Vid varje seminarietillfälle presenterar och redovisar grupperna sina projektarbeten som då också bedöms under respektive seminarium. 

Bra att veta

Programmet är anpassat för dig som är yrkesverksam på heltid som controller, ekonomiansvarig eller liknande. Du bör ha varit verksam som controller, ekonomiansvarig eller liknande i cirka tre år.

 

Lärare

Huvudansvarig lärare
Kent Stenstrand, verksamhetskonsult inom utveckling av ekonomi- och controllerfunktioner samt olika typer av lönsamhets- och effektiviseringsprojekt. Övriga medverkande är specialister från universitet/högskola, samt näringsliv.

Delbetalning

Det finns möjlighet till räntefri delbetalning för den här kursen. Kontakta gärna ansvarig projektledare Kristina Rudolfson kristina.rudolfson@far.se för mer information och bokning.