Reko säkerställer hög kvalitet i redovisnings- och lönetjänster

Svensk standard för redovisnings- och lönetjänster, Reko, är ett uttryck för god yrkessed för Auktoriserade Redovisningskonsulter FAR och Auktoriserade Lönekonsulter FAR.

Reko, som gavs ut första gången 2008, är en erkänd kvalitetsstandard, där målsättningen är att säkerställa hög kvalitet i redovisnings- och lönetjänster. Syftet är att skapa kundnytta och ett bra beslutsunderlag för uppdragsgivaren, som ska kunna utgå från att redovisnings- och lönekonsulter utför tjänsten med professionell kompetens och omsorg.

Genom Reko svarar FAR för utvecklingen av god sed vid utförande av redovisnings- och lönetjänster och den 1 januari 2023 trädde en ny version av Reko i kraft.

Reko 2023 ger dig stöd och vägledning hur du ska agera som konsult både gällande rådgivningstjänster, hur du ska agera när ekonomiska flöden och processer sker med automatik och hur kvalitetsarbetet kan styras proaktivt för att förebygga brister och säkerställa kvaliteten.

Camilla Carlsson

Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

08-506 112 24 camilla.carlsson@far.se

Reko 2023

0 kr
Reko är standarden för redovisnings- och lönetjänster. Syftet med standarden är att den bl.a. ska leda till hög kvalitet i det arbete som utförs av konsulterna, medföra hög kundnytta och skapa förutsättningar för en rapportering som är relevant för uppdragsgivarens verksamhet och behov.