Reko säkerställer hög kvalitet i redovisnings- och lönetjänster

Svensk standard för redovisnings- och lönetjänster, Reko, är ett uttryck för god yrkessed för Auktoriserade Redovisningskonsulter FAR och Auktoriserade Lönekonsulter FAR.

Reko, som gavs ut första gången 2008, är en erkänd kvalitetsstandard, där målsättningen är att säkerställa hög kvalitet i redovisnings- och lönetjänster. Syftet är att skapa kundnytta och ett bra beslutsunderlag för uppdragsgivaren, som ska kunna utgå från att redovisnings- och lönekonsulter utför tjänsten med professionell kompetens och omsorg.

Reko 2021

Genom Reko svarar FAR för utvecklingen av god sed vid utförande av redovisnings- och lönetjänster och den 1 januari 2021 trädde en ny version av Reko i kraft.

Reko 2021 genomsyras av att redovisnings- och lönekonsultens roll blir mer coachande och rådgivande. Den innehåller en hel del uppdateringar, varav de viktigaste är:

  • Uppdragsnära rådgivning är en naturlig del vid utförande av redovisnings- och lönetjänster
  • Tydligare koppling till FAR:s yrkesetiska regler
  • Medlemsföretagets egna riktlinjer och rutiner mer i fokus
  • Fler exempel kopplade till lönetjänster

Camilla Carlsson

Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

08-506 112 24 camilla.carlsson@far.se

Reko 2021

430 kr
Reko är standarden för redovisnings- och lönetjänster. Syftet med standarden är att den bl.a. ska leda till hög kvalitet i det arbete som utförs av konsulterna, medföra hög kundnytta och skapa förutsättningar för en rapportering som är relevant för uppdragsgivarens verksamhet och behov.