2023-01-11
FAR-bloggen

Välkommen Reko 2023!

Kunskap och förståelse för kundens verksamhet är nödvändigt för att kunna reagera och agera proaktivt och vara kundens bästa rådgivare.

Rådgivning  handlar mer och mer om att hjälpa kunden med automatiska flöden och processer.

Ett exempel är att en kundfaktura skickas digitalt direkt från redovisningssystemet och med automatik bokförs de poster som affärshändelsen genererar. Steg två i processen med samma kundfaktura är att fakturan blir betald. När fakturan betalas finns en integration mellan redovisningssystemet och banken som innebär att affärshändelsens bokföringsposter blir bokförda i samma stund som banken debiterar bankkontot.

Att hjälpa kunden och nyttja tekniken med integrationer och effektiva flöden, då agerar du proaktivt som konsult. Mer hjälp och stöd finner du i uppdaterade Reko 2023.

Vad vill du hjälpa dina kunder med 2023?

Varför inte nyttja din unika kunskap om kundens verksamhet och stötta dina kunder så att redovisningskvaliteten höjs och din kund får ett bra beslutsunderlag för sin verksamhet?

Men glöm inte heller bort att fånga relevanta frågeställningar i kundens redovisning! Ta tillfället i akt att under 2023 resonera kring exempelvis för- och nackdelar med att tillämpa K2 kontra K3. Frivillig tillämpning av K3 kan i många fall leda till att kundens redovisning speglar en mer rättvisande bild av de finansiella rapporterna. En sådan diskussion tycker jag är bra rådgivning!

Rådgivningstjänster förekommer i stort sett i alla redovisnings- och/eller löneuppdrag i dag. Branschen och yrkesrollerna befinner sig i ständig utveckling och förändring, och den är en av anledningarna att vi behöver uppdatera Reko.

Reko 2023 ger dig stöd och vägledning hur du ska agera som konsult både gällande rådgivningstjänster, hur du ska agera när ekonomiska flöden och processer sker med automatik och hur kvalitetsarbetet kan styras proaktivt för att förebygga brister och säkerställa kvaliteten.

Som ni säkert känner till så är målsättningen med Reko att den ska leda till hög kvalitet på redovisnings- och lönetjänster, oavsett om processerna sker med automatik eller hanteras manuellt. Varmt välkommen Reko 2023!

Camilla Carlsson är auktoriserad redovisningskonsult på FAR. I FAR-bloggen skriver hon främst om aktuella frågor kopplade till redovisning och konsultens roll i företagen. Sprid gärna texten vidare om du finner den intressant.

camilla.carlsson@far.se

08 506 112 24

Vill du prenumerera på nya inlägg?

Ta del av del av det senaste från FAR:s experter kring aktuella händelser som påverkar vår bransch. 

Senaste inläggen i FAR-bloggen

Alla inlägg i FAR-bloggen