FAR listar de viktigaste nyckeltalen

Nyckeltal kan berätta mycket om ett företags ekonomi, status, effektivitet och utveckling. Men vad är ett nyckeltal och hur används det? FAR reder ut begreppen.

Vad betyder nyckeltal?

Nyckeltal avser de tal som ofta används för att analysera eller värdera ett företag. Ibland räcker det inte med att titta på resultat- och balansrapport för att avgöra om ett företag går bra eller dåligt, siffrorna behöver sättas i relation till andra faktorer. Informationen kallas nyckeltal, eftersom utgör en nyckel till att förstå ett företag på djupet.

Syftet med nyckeltal

Oftast upprättas en nyckeltalsanalys för att se hur det går för det egna företaget. Då analyserar man främst effektivitet och lönsamhet. Nyckeltal kan även ligga till grund för konkurrentanalyser eller utvärderingar av kunder och leverantörer. För att kunna jämföra nyckeltal är det också viktig att veta om ett företag ingår i en koncern. Ett dotterbolag kan få sämre nyckeltal till följd av att kapital förts över till moderbolaget, ett så kallat koncernbidrag.

Lär dig mer om nyckeltal

Vilka nyckeltal som är viktiga för dig och din verksamhet lär du dig i FAR:s online-kurs Kassaflödesanalys. Kursen riktar sig till dig som jobbar med exempelvis redovisning, revision och controlling.

Mer om bokslut