IFRS - finansiella instrument, tillgångar och ersättningar till anställda

Utbildningen är en av tre fristående kursdagar inom IFRS-området där du själv kan välja att delta på enskild dag eller att gå samtliga tre dagar beroende på behov och intresse.

  • Finansiella instrument
  • IAS 19 Ersättningar till anställda
  • IFRS 2 Aktierelaterade ersättningar
Auktoriserad redovisningskonsult Auktoriserad/godkänd revisor Controller Ekonomichef/CFO Redovisningsansvarig/chef Revisorsassistent

Kursbeskrivning

IFRS - finansiella instrument, tillgångar och ersättningar till anställda är en av tre fristående kursdagar inom IFRS-området där du själv kan välja att delta på enskild dag eller att gå samtliga tre dagar beroende på behov och intresse. Du får en översikt av vad IFRS innebär, vilka principer som ligger till grund för regelverket, vem som utformar normerna och i vilka avseenden redovisningsprinciperna i IFRS skiljer sig från de svenska redovisningsprinciperna.

Du får dessutom kunskap om innehållet i specifika standarder och tolkningar som helt eller delvis saknar motsvarande tillämpning i svensk redovisning. Du får ta del av praktiska erfarenheter från lärarnas arbete som redovisningsspecialister samt delta i diskussioner om vanliga fallgropar vid tillämpning av IFRS. Kursen är huvudsakligen teoretisk och innehåller inga praktiska moment eller övningsuppgifter.

  • Finansiella instrument
  • IAS 19 Ersättningar till anställda
  • IFRS 2 Aktierelaterade ersättningar
  • IAS 16 Materiella anläggningstillgångar
  • IAS 38 Immateriella tillgångar
  • IAS 23 Låneutgifter

Under kursen har du möjlighet att ställa frågor både på innehållet och på generella frågeställningar som du som kursdeltagare har stött på. Under kursen finns inte möjlighet att ge svar på företagsspecifika frågor om vissa transaktioner då sådana svar kräver information om specifika omständigheter och förutsättningar relaterade till transaktionen i fråga.

SAGT OM KURSEN

Väldigt mycket användbar information och tre helt fantastiskt duktiga föreläsare.

Förkunskaper

Grundläggande redovisningskunskaper inom K3 eller viss erfarenhet av IFRS underlättar.

Relaterade IFRS-kurser
De tidigare kurserna IFRS grund och fördjupning har arbetats om och består nu av tre fristående kursdagar inom IFRS-området. Du kan delta på en enskild dag eller gå samtliga tre dagar beroende på behov och intresse.

Lärare

Redovisning i IFRS-företag eller börsbolag?

Genom FAR Online, vår kvalitetssäkrade databas, får du direkt tillgång till hela IFRS-regelverket på både svenska och engelska. Alltid uppdaterat och kvalitetssäkrat.