Bra systemstöd viktigt för att lyckas med din koncernredovisning

Välfungerande systemstöd som stödjer automatisering är viktigt för att kunna skapa en stimulerande arbetsmiljö och för att lyckas locka framtida ekonomer till redovisningsyrket. Det menar Anneli Åhman som är Vice President Group controller på Epiroc.

Koncernredovisning är Anneli Åhmans hemmaplan efter att ha arbetat i olika finansiella roller i över 25 år. Sedan 2019 arbetar hon på Epiroc, den internationella gruvjätten som var en del av Atlas Copco innan företaget knoppades av och börsnoterades 2018.

– Att jobba med koncernredovisning är fantastiskt roligt. Du är med och har ett helikopterperspektiv, försöker ligga steget före och funderar kring hur rapporteringen ska byggas upp. Samtidigt är det en hel del snabba ryck med många deadlines och uppgifter som ska göras på kort tid. Jag jobbar som Group controller, vilket dels handlar om koncernredovisning och controlling, men också om det vi kallar global central excellence finance, vilket betyder att vi äger finansprocessen, arbetar med våra regionala center of excellences och implementerar ERP-system.

Uttrycket materialitetsgränser är något som är ständigt aktuellt för Anneli Åhman och hennes kollegor i rapporteringsarbetet.

– Vi kallar det för ”speed over accuracy”. Vi är snabba med att att göra bokslut, vilket innebär att vi sedan har tid att förbättra och förenkla processen innan nästa bokslut. Det här är självklart en balansgång, vissa poster måste såklart vara exakta medan andra handlar mer om att de ska stämma över tid och cykler.

Nätverk och nyhetsbrev källor till information

För att hålla sig uppdaterade inom IFRS och andra regeländringar, tar Anneli Åhman och hennes kollegor bland annat del av nyhetsbrev från FAR och nätverkar med kollegor på andra bolag.

– Att få själva informationen om regeländringar är inte svårt men tolkningen av den kan vara klurigare. Då är det bra att bolla med andra för att se vad som är viktigt och påverkar oss, till exempel när det gäller nyheter inom IFRS eller de nya kraven på hållbarhetsrapportering.

Processer och systemstöd hänger tätt ihop

Just nu håller Epiroc på att se över sin så kallade ”intercompany process”. Det handlar om att effektivisera arbetet, allt från systemstöd till processer och organisation.

– När vi får till det på ett bra sätt kan vi ta nästa steg i automatiseringen. Vi vill hitta förenklingar och komma bort från tidskrävande och manuella processer. Vi har också en strategi att gå mot ett och samma ERP-system. Förutom att AI-lösningar kan spara tid och ta över mer administrativa uppgifter så tror jag att det är en förutsättning för att skapa en bra arbetsplats och kunna locka nya generationers ekonomer till yrket. De kommer inte acceptera manuella och repetitiva arbetsuppgifter. Bra systemstöd är fundamentalt för en god arbetsmiljö.

Läs mer