3 tips för att lyckas med koncernredovisningen

Anna Troedsson Wiklander, Head of Group Accounting and Reporting på Elekta, berättar om företagets utmaningar och tipsar om tre framgångsfaktorer i arbetet med koncernredovisning.

Att kunna beskriva en komplex verksamhet i siffror, det är tjusningen menar Anna Troedsson Wiklander, Head of Group Accounting and Reporting på Elekta. Hon har gjort det i mer än 20 år och ansvarar idag för den globala medicinteknikkoncernens rapportering och redovisning.

Anna Troedsson Wiklander, Head of Group Accounting and Reporting på Elekta.

– Vi har inte en enorm omsättning men vi finns i väldigt många länder och har kunder över hela världen. Det ger en hel del redovisningsmässigt komplexa frågor att reda ut. 

För att hålla sig uppdaterade inom IFRS, regeländringar och uppdateringar deltar Anna och de tre kollegorna i koncernredovisningsteamet i olika nätverk och prenumererar på flera nyhetsbrev – bland annat från revisionsbyråerna, IASB och FAR. Information och kunskap som de sedan är noga med att göra tillgänglig för verksamheten – antingen genom nyheter i sin financial guide eller genom riktade utbildningar vid större uppdateringar.

Systemstödet alltid under granskning

Vidare är systemstödet en given faktor för att lyckas. Teamet utvärderar och arbetar kontinuerligt med att förbättra det system de idag använder.

– I takt med att AI implementeras på bred front kommer förstås nya hjälpmedel även att komma. Idag ser vi främst potentiella vinster kopplat till analysdelen. Men på grund av säkerhetsfaktorn har vi hittills varit relativt restriktiva och mer funderat på hur och när det kan bli ett verktyg för oss, snarare än att så snabbt som möjligt börja använda det. Där ny teknik kan täppa till luckor och helt ersätta manuella handlingar ger det effektivitetsvinster, men i andra vågskålen finns kostnader för utveckling och implementering och det får man hela tiden väga det emot, säger Anna Troedsson Wiklander. 

Den mänskliga faktorn lika viktig

För just den manuella handpåläggningen och den mänskliga faktorn är fortfarande central i redovisningsarbetet. För Annas del handlar det både om att bygga en arbetsmiljö där medarbetarna mår bra och kan utvecklas, men också om att bygga självförtroende och stärka dem i deras befintliga roller.

– Vi arbetar en hel del med olika typer av materialitetsgränser. Människor som jobbar med redovisning vill göra rätt och känna att allt stämmer, det är en viktig drivkraft. Men verkligheten är inte alltid helt exakt, och ibland måste vi släppa något för stunden för att kunna fortsätta med den större processen och komma tillbaka till detaljerna senare, säger Anna Troedsson Wiklander. 

Anna Troedsson Wiklander tipsar: 3 framgångsfaktorer i arbetet med koncernredovisning

1. Kommunikation

Att vi lyckas kommunicera till organisationen vad vi behöver och samtidigt bygger en förståelse för deras verksamhet och utmaningar är grunden till att lyckas. Vi skickar ut tydliga instruktioner inför varje bokslut och håller interna utbildningar kring särskilda uppdateringar eller ämnen när det krävs.

2. Struktur och optimerat systemstöd

Vi har arbetat mycket med att sätta våra rapporteringsmallar i rätt format och med minimal möjlighet till egna tolkningar eller justeringar. Det effektiviserar arbetet och gör det tydligt för användaren vad som efterfrågas. I kombination med att hålla sig uppdaterad om möjligheterna som kommer med den senaste tekniken, och ett systemstöd anpassat för vår verksamhet, ger det effektiva processer och resultat.

3. En långsiktigt hållbar arbetsmiljö

Lika viktigt som ett fungerande systemstöd är en fungerande och stimulerande arbetsmiljö. En generell utmaning i branschen är de relativt vanliga kvartalsvisa arbetstopparna. Vi har ingen slutgiltig lösning på frågan, men på Elekta jobbar vi konstant med att ta de steg vi kan åt rätt håll.

Prenumerera på nyhetsbrev från FAR

  • Koll på regelverk
  • Inspiration
  • Utbildningstips
  • Inbjudningar till event och webbinarier

Läs mer