Frågor och svar om CSRD

Svaren som presenteras i denna FAQ om CSRD är i första hand baserade på vad som framgår av direktivet. Fler klargöranden kan publiceras när direktivet har införlivats i svensk rätt.

De som omfattas av EU:s nya direktiv för hållbarhetsrapportering, CSRD, är stora företag samt små och medelstora noterade företag. Kravet på större företag förväntas dock att spilla över även på mindre företag."