Frågor och svar om CSRD

De som omfattas av EU:s nya direktiv för hållbarhetsrapportering, CSRD, är stora företag samt små och medelstora noterade företag. Kravet på större företag förväntas dock att spilla över även på mindre företag. Svaren i denna FAQ baseras på den kunskap och information som finns tillgänglig vid publiceringsdatum.

Riksdagen antog den 29 maj 2024 regeringens förslag i den proposition om nya regler om hållbarhetsrapportering som presenterades tidigare i mars, reglerna träder i kraft 1 juli 2024. Regler om hållbarhetsrapportering omfattar aktiebolag och handelsbolag vars samtliga direkta eller indirekta ägare är aktiebolag eller utländska företag som motsvarar aktiebolag, om dessa företag är av en viss storlek.