Efter pandemin – vad måste ekonomen ha koll på?

De senaste åren har präglats av förändringar som fått företag att tänka om och hitta nya lösningar. FAR-läraren och experten Anders Parment ger goda råd. 

Som ekonom är det viktigt att hålla koll på och förstå vad som händer i omvärlden. Ekonomistyrningen ska i ett tidigt skede kunna ge information om vad som är på gång och hitta lösningar, menar Anders Parment som forskar och undervisar i ekonomistyrning vid Stockholms universitet och föreläser på FAR:s controllerutbildning.  
 
– Ekonomens roll är att skapa så kallade early warning systems och smarta lösningar för förändringar i samhället som påverkar verksamheten. Det gäller att ligga steget före, säger han. 

Vad händer nu?

Och det, att ligga steget före, har man fått göra under den senaste tiden som kantats av många kriser på en kort tid som präglat nästan alla verksamheter.

Men vad händer nu? Anders Parment tipsar han om hur du kan förhålla dig till det som sker i omvärlden.

Lågkonjunktur

Vi är vana vid en verklighet där det finns en ständigt ökande tillgång till billiga varor runt om i världen. Under pandemin har vi också haft gott om pengar på många olika sätt, bland annat i och med regeringens stödpaket. Men så här kommer det inte fortsätta, menar Anders Parment. 
 
– Det är många problem som kvarstår, krig, komponentbrist och dyra transporter. Stater kan inte ge ut hur mycket stöd som helst och inflationen är nu mer än sex procent i flera EU-länder. Jag tror inte att reallönerna kommer hänga med i utvecklingen, vilket leder till att vi kommer få mindre pengar i plånboken.

Följ inflationen i Sverige och utlandet. Våga också ta ut kostnadsökningar på kunder och också bli mer selektiv kring vilka kunder ni har. Häng med i diskussionerna som sker och hitta ett eget sätt för att få fram information via till exempel kontakter. Det handlar om att se saker innan andra ser det och innan kunderna ser det så att ni kan ställa om snabbare

Tvångsdigitalisering

Sedan 90-talet har vi pratat om digitalisering och distansarbete. Nu vet vi att det fungerar ganska bra. Men vi vet också att det till exempel förekommit psykisk ohälsa när människor sitter mycket ensamma, menar Anders Parment.  
 
– När vi återgår till kontorsarbete är det viktigt att som arbetsgivare ta fram tydliga riktlinjer för hur och när man ska jobba hemifrån. Vi har lärt oss vad som är effektivt att göra online och när det är bättre att ses. Här tror jag att det är viktigt att arbetsgivaren vågar sätta tydliga policyer som kommuniceras i ett tidigt skede. På så sätt kan resurser användas mer effektivt, ni kan fatta snabbare beslut och människor vet vad som gäller. 

Se till att kontoret är en trevlig plats. Kom ihåg att på en arbetsplats är det också viktigt att göra saker tillsammans. Och det är arbetsgivaren som bestämmer, inte medarbetarna

Ökad ängslighet

Vi är just nu inne i en era då det är vanligt att fråga och mäta kundernas nöjdhet ofta. Det vi vet är att om man ställer många frågor börjar folk se saker som de annars inte hade lagt märke till, vilket leder till att kunderna blir mer kritiska, tycker Anders Parment.  
 
– Det ger också ett ängsligt intryck om man frågar kunderna för mycket. Jag tror det är viktigt att man vågar tro på sitt erbjudande. Har man en strategi ska man inte vara för rädd för att lyckas.

Kundnöjdhet kan mätas på många andra sätt än att fråga kunden. Indikationer som mäter nöjdheten kan vara till exempel antalet returer i nätbutik, hur många kunder som återkommer, marknadsandelar och marginaler

Prenumerera på nyhetsbrev från FAR

  • Koll på regelverk
  • Inspiration
  • Utbildningstips
  • Inbjudningar till event och webbinarier

Utvalda artiklar