Varför anlita en Auktoriserad Lönekonsult FAR?

Genom att anlita en Auktoriserad Redovisningskonsult FAR får du som företagare en kvalificerad, erfaren och utbildad yrkesutövare som kan hjälpa dig att driva din verksamhet framåt på ett tryggt sätt.

En lönekonsult som är auktoriserad hos FAR arbetar enligt Reko, Svensk standard för redovisnings- och lönetjänster.

En auktoriserad lönekonsult hjälper dig betydelsefulla delar av din verksamhet och ser till att allt blir gjort på rätt sätt. Du kan betrakta auktorisationen som en kvalitetsstämpel och ett bevis på att den du anlitar har den kunskap som behövs.

FAR är en branschorganisation med medlemmar som har en gedigen utbildning, har genomfört en konsultexamen, jobbar enligt svensk standard, kvalitetskontrolleras, följer FAR:s yrkesetiska regler och har en ansvarsförsäkring. Du som är företagare kan därför känna dig trygg då du anlitar en lönekonsult som är auktoriserad och medlem i FAR. 

Auktoriserad Lönekonsult FAR

Har genomfört en konsultexamen och vidareutbildar sig 
Det innebär att hen är uppdaterad på de tillämpliga lagar och regler som påverkar din verksamhet. 

Agerar enligt svensk standard för redovisnings- och lönetjänster (Reko)  
Reko är en svensk standard som innehåller en gemensam metodik som ska tillämpas av auktoriserade redovisnings- och lönekonsulter och deras medarbetare vid utförande av redovisning- och lönetjänster. Syftet med standarden är att konsultens arbete ska leda till hög kundnytta och bidra till ett bra beslutsunderlag i uppdragsgivarens verksamhet.  

Genomgår kvalitetskontroll  
För att trygga kvaliteten på lönetjänster som utförs av konsulten genomgår både lönekonsulten och dennes byrå kvalitetskontroller. FAR kvalitetskontrollerar sina auktoriserade medlemmar minst vart sjätte år.  

Omfattas av ansvarsförsäkring 
Auktoriserade lönekonsulter som är medlemmar i FAR följer FAR:s etiska regler, och är ansvarsförsäkrade.

Prenumerera på nyhetsbrev från FAR

  • Koll på regelverk
  • Inspiration
  • Utbildningstips
  • Inbjudningar till event och webbinarier

Hitta din FAR-medlem!

Behöver du hjälp med bokföring, redovisning, löneberäkning, revision eller skatterådgivning?