Vad gör en skatterådgivare?

Skatterådgivaren hjälper företag och privatpersoner att redovisa och betala skatt på ett korrekt, långsiktigt och hållbart sätt. Rådgivningen kan handla om allt från inkomstskatt, arbetsgivaravgifter och moms till internationell beskattning som exempelvis internprissättningsfrågor

En skatterådgivare kan hjälpa dig med:

  • Beräkning och redovisning av alla skatter som berör företag, ägare och privatpersoner
  • Råd om beskattning av stiftelser och föreningar
  • Säkerställa att rätt skatt betalas
  • Analysera, tolka och ge råd om gällande skatteregler i samband med en transaktion – till exempel köp och försäljning av bolag eller generationsskifte

När behövs en skatterådgivare?

I princip alla ekonomiska transaktioner ger upphov till skattekonsekvenser och för att få hjälp med dem kan du anlita en skatterådgivare. Större affärer kräver regelmässigt expertkunskap för att utreda det skattemässiga utfallet. Uppstart, förvärv, omstrukturering och nedläggning av en verksamhet bör också det planeras noga ur ett skatteperspektiv. Även privatpersoner kan behöva skattehjälp vid större affärer, utlandsflyttar och liknande.

Auktoriserad Skatterådgivare FAR

Vem som helst kan egentligen kalla sig skatterådgivare. För att försäkra dig om att din skatterådgivare har erforderlig utbildning, nödvändig erfarenhet och förhåller sig till etiska avvägningar, rekommenderar vi att du alltid anlitar en Auktoriserad Skatterådgivare FAR.

En Auktoriserad Skatterådgivare FAR är medlem i FAR, har genomfört examen för skatterådgivare, har dokumenterad utbildning och yrkeserfarenhet och följer FAR:s regler om etik, vidareutbildning och kvalitet. Genom att anlita en Auktoriserad Skatterådgivare FAR kan du känna dig trygg med att få rätt hjälp. Auktorisationen innebär en tydlig kvalitetsstämpel.

Prenumerera på nyhetsbrev från FAR

  • Koll på regelverk
  • Inspiration
  • Utbildningstips
  • Inbjudningar till event och webbinarier

Hitta din FAR-medlem!

Behöver du hjälp med bokföring, redovisning, löneberäkning, revision eller skatterådgivning?