Välkommen tillbaka till branschen! 

Det är fullt möjligt att återfå sin auktorisation efter att ha varit ifrån branschen några år. Uppfyller du grundkraven och kommer tillbaka inom fem år är det en enkel process. Har du varit ifrån branschen mer än fem år är det några steg ytterligare på vägen till förnyad auktorisation.

Revisorsinspektionen hanterar auktorisationer för revisorer, medan FAR hjälper dig som varit auktoriserad redovisningskonsult, lönekonsult eller skatterådgivare.

Återfå titeln auktoriserad revisor

Om du har varit auktoriserad eller godkänd revisor innan du lämnade branschen och nu vill återvända till yrket, är det några saker du behöver känna till. 

  1. Du behöver inte göra om din revisorsexamen för att återfå din auktorisation.
  2. Är det mindre än fem år sedan din auktorisation upphörde, och du fortfarande uppfyller grundkraven för auktorisation, ansöker du hos Revisorsinspektionen om att återfå din titel.
  3. Om det har gått mer än fem år sedan din auktorisation upphörde behöver du redovisa relevant utbildning och erfarenhet som du skaffat dig under den tid du varit borta från branschen. Det gör du genom att redogöra för vilka arbetsuppgifter du haft inom till exempel inom ekonomi, internrevision och forskning, vilka utbildningar du genomgått och hur du har hållit dig uppdaterad inom revisorsområdet. Det finns en särskild blankett för detta som du hittar på Revisorsinspektionens webbplats. Revisorsinspektionen kommer att bedöma om din utbildning och erfarenhet fortfarande är tillräcklig för att uppfylla kraven för auktorisation.
  4. När Revisorsinspektionen registrerat din auktorisation kan du ansöka om medlemskap i FAR.

    Mer information, speciellt om du har varit borta från yrket i mer än fem år, och vanliga frågor och svar finns på Revisorsinspektionens webbplats. 

 

Återfå din auktorisation och medlemskap i FAR

Har du återvänt till en roll som redovisningskonsult, lönekonsult eller skatterådgivare efter att ha arbetat med andra uppgifter under några år? Var du auktoriserad hos FAR innan du lämnade branschen?

Så här går det till att återfå sin auktorisation

Är det mindre än fem år sedan du avsade dig din FAR-auktorisation, och du fortfarande uppfyller FAR:s allmänna bestämmelser, kan du enkelt återinträda utan att genomföra examen. Kontakta medlemsavdelningen för att aktivera ditt medlemskap. FAR rekommenderar att du går FAR:s grundkurs i Reko, eftersom Reko uppdateras.

Är det mer än fem år sedan du lämnade FAR ska du göra om provet för auktorisation. Det är viktigt att du ansöker om medlemskap innan du skriver provet. För redovisnings- och lönekonsulter arrangeras provet två gånger om året och FAR:s förberedande kurser hjälper dig på vägen.

Är du redovisnings- eller lönekonsult behöver du också gå FAR:s grundkurs i Reko innan du skriver provet, eftersom Reko uppdateras.

Kvalitetskontroll

Som du vet genomför FAR kvalitetskontroller med jämna mellanrum, för att stötta varje medlem och medlemsföretag i sin utveckling – och ge medlemsföretagens kunder ett kvitto på att de tjänster som tillhandahålls håller en hög kvalitet. Du som återvänder till FAR får räkna med att genomgå en kvalitetskontroll inom ett till två år. Läs gärna mer om FAR:s kvalitetskontroll.