Om våra specialistgrupper

Specialistgrupperna är FAR:s expertorgan inom sina respektive ansvarsområden. De ska aktivt driva frågor och opinion samt svara på remisser.

FAR har fyra specialistgrupper:

  • Specialistgruppen för finansiella företag
  • Specialistgruppen för hållbar utveckling
  • Specialistgruppen för offentlig sektor
  • Specialistgruppen för skatt

Specialistgruppernas ordföranden utses av styrelsen. Övriga ledamöter utses av FAR:s arbetsutskott. Specialistgrupperna ska ha arbetsordningar som fastställs av FAR:s arbetsutskott och rapporterar till generalsekreteraren.