Sektion skatt

FAR:s styrgrupp för skatt ska representera skatterådgivaren som yrkeskår och aktivt driva frågor och opinion.

En av gruppens huvudsakliga uppgifter är att utveckla och förvalta auktorisationen av skatterådgivare. Syftet med auktorisationen var när den kom 2011 att erbjuda skatterådgivarna en tydlig yrkesidentitet genom en egen skyddad titel. Genom auktorisationen verkar styrgruppen för att skatterådgivarnas roll tydliggörs ytterligare. Styrgruppen arbetar även aktivt för att förtroendet och tilliten till auktoriserade skatterådgivare stärks och för att öka efterfrågan från både medarbetare på byråerna och kunderna.

Styrgruppen har också initierat och tagit fram den standard som ligger till grund för kvalitetskontrollen av medlemmarnas skatterådgivningsverksamhet. Syftet med standarden är att göra det tydligt för rådgivarna vad som förväntas av dem i sin yrkesroll och inför kvalitetskontrollen.

Aktuellt just nu är bland annat hur skatterådgivarens roll ska se ut på längre sikt med anledning av den pågående digitaliseringen. Gruppen ska dessutom stötta Skatteverkets förslag om att företag bör ha en skattepolicy då rådgivarens roll underlättas av att klientens inställning till hur skattefrågorna ska hanteras klargörs. Under 2017 kommer visst fokus även ligga på den pågående utredningen om eventuell informationsskyldighet för skatterådgivare respektive utredningen kring förändringar i beräkningen av skattetillägg. 

Sektion skatt