100 år av förtroende

Berättelsen om FAR är berättelsen om hur branschen i 100 år har skapat förtroende för Sveriges företag, till nytta för samhälle och näringsliv.

 • Artikel

  Revisionsberättelsen – från dåtid till nutid

  Läs artikeln
 • Artikel

  Från siffergranskning till professionellt omdöme - ett yrkesspråk tar form

  Läs artikeln
 • Artikel

  Den oberoende granskaren

  Läs artikeln
 • Artikel

  Revision skapar förtroende för näringslivet

  Läs artikeln
 • Artikel

  FAR håller ihop branschen

  Läs artikeln