100 år av förtroende

Berättelsen om FAR är berättelsen om hur branschen i 100 år har skapat förtroende för Sveriges företag, till nytta för samhälle och näringsliv.