2022-02-16
Nyheter

FAR positiv till tillfällig stämmolag

Även i år kan det finnas behov av att hålla bolags- och föreningsstämmor på distans. Därför väntas den tillfälliga stämmolagen återinföras. FAR är positiv till beskedet.

− Många kan fortfarande känna oro inför att fysiskt gå på en stämma, då är det här ett bra alternativ, säger Maria Lantz, chefsjurist på FAR.

Våren 2020 lagstiftades om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Den tillfälliga stämmolagen har möjliggjort för aktiebolag och ekonomiska föreningar att genomföra stämmor helt utan fysiskt deltagande.

Lagen var tidsbegränsad och upphörde att gälla vid årsskiftet 21/22. Men i början av februari fick riksdagen en proposition från regeringen med förslag om att återinföra den tillfälliga stämmolagen, något som FAR:s medlemstidning Balans tidigare berättat om

Stämmor utan risk för smittspridning

Förslaget var ute på snabbremiss och FAR är en av organisationerna som ställt sig bakom förslaget.

− Genom den tillfälliga stämmolagen kan företag och föreningar nu genomföra sina stämmor och samtidigt minska risken för smittspridning, säger Maria Lantz.

Fysiska stämmor är att föredra

Visserligen anser FAR att det i grunden är bra med fysiska stämmor där det finns möjlighet att ställa frågor och revisorn är tillgänglig för ägarna. Men givet situationen som varit med covid-19 och smittspridningen välkomnar FAR den tillfälliga stämmolagen. FAR påminner dock om att revisorn måste beakta sin tystnadsplikt när det inte hålls en fysisk stämma.

Elektronisk uppkoppling och poströstning

− Men det är ett bra komplement att bolag och föreningar nu får möjlighet att hålla sina stämmor antingen genom elektronisk uppkoppling i kombination med poströstning, eller enbart genom poströstning, kommenterar Maria Lantz.

Riksdagen väntas nu fatta beslut om att stämmolagen återinförs 1 mars 2022 och gäller fram till årets slut.

Aktuella utbildningar

  • Bokslut I – avstämningar och månadsbokslut Bokslut I riktar sig till dig som är ekonomi- eller redovisningsassistent med viss erfarenhet av löpande bokföring.
  • Bokslut II – årsbokslut Bokslut II riktar sig till dig som har god erfarenhet av löpande bokföring men du behöver inte ha upprättat ett bokslut.
  • Bokslut III – fördjupning och årsredovisning En teoretisk och praktisk fördjupningskurs inom bokslut med fokus på upprättande av årsredovisningen som passar dig som är revisorsassistent eller redovisningskonsult.
  • Aktuella årsredovisningsfrågor i K2 och K3 K2 och K3 är de regelverk som vanligen tillämpas av svenska företag. Denna kurs ger dig kunskap om hur du upprättar bokslut och årsredovisning utifrån dessa regelverk. 
  • Redovisningsdagen Redovisningsdagen är en nyhetsdag för dig som vill hålla dig uppdaterad om vad som händer på redovisningsområdet och träffa kollegor som jobbar med och i icke-noterade företag.
Visa alla utbildningar