2024-05-20
FAR-bloggen

Med en plats vid bordet är vi med och formar framtiden

Uppdatering av ISA var i fokus när IFAC:s rådgivande organ för små och medelstora byråer samlades några dagar i maj. Gruppen efterlyste bland annat mer analys inför nya stora förändringar av ISA.

Jag är nyligen hemkommen från ett intensivt möte i New York med IFAC:s SMPAG (Small and Medium Practices Advisory Group). Det var flera viktiga frågor på agendan och energin var på topp. IFAC (International Federation of Accountants) är den globala organisation som samlar alla inom vår bransch - revision, redovisning och rådgivning.   

Men var det verkligen värt att resa så långt bort för ett möte? Mitt svar är ja, trots koldioxidutsläpp och att jag fick avsätta en hel del tid både före, under och efter mötet. Att möta kollegor från andra delar av världen och diskutera aktuella branschfrågor tillsammans gav mig en ovärderlig möjlighet att knyta nya bekantskaper och framföra FAR:s perspektiv i diskussionerna.

Så, vad är egentligen SMPAG?

Gruppen är ett rådgivande organ inom IFAC och har som syfte att: 

  • bidra med SME/SMP-perspektivet till standardsättarna IAASB och IESBA  
  • bygga en framtidsredo profession 
  • främja synlighet och erkännande av SMP och SME.

Vilka ISA-standarder ska uppdateras härnäst? 

IAASB planerar att genomföra ett integrerat projekt som benämns risk response workstream, där man tittar på både ISA 330 (riskhantering) och ISA 520 (analytisk granskning). Detta i spåren av nya ISA 315, men även utifrån kommentarer vid genomlysningen av ISA 500.

På mötet, där bland annat IAASB:s Program & Technical Director Willie Bota deltog, förde vi från de nordiska länderna fram att IAASB först behöver göra en så kallad post implementation review av ISA 315. Vi fick stort medhåll från övriga i SMPAG. Det är också i linje med vad som fördes fram som "don't fix what’s not broken" och vikten av att analysera varför det finns ett behov att uppdatera ISA. Takten av stora omarbetningar av ISA är för snabb. Vi behöver hinna reagera och agera för att det ska bli så bra som möjligt, både för utföraren och mottagaren av tjänsterna.

Hur påverkar tekniken vår profession?

Från nordiskt håll framförde vi vår syn på IAASB:s arbete kring deras uppdaterade positionering inom teknikområdet. Bland annat adresserade vi frågan om sekretess och tystnadsplikt.  

Något som förvånande mig var att vi ser på AI på så olika sätt beroende på varifrån vi kommer – från en liten eller en större byrå. Personligen tror jag att AI:s inverkan på branschens tjänster kommer att vara stor även hos mindre byråer. Men, vad man än tycker om AI är det viktigt att vi jobbar aktivt med frågan för att inte bli omsprungna av andra aktörer.

Strategisk planering är viktigt 

Det som kanske gav mig allra mest under mötesdagarna var de sessioner vi hade om vikten av strategisk planering för byrån och att bygga varumärket. Det blev väldigt tydligt att strategisk planering är viktigt – oavsett storlek på byrån. Jag kan verkligen rekommendera alla att avsätta tid för att se över byråns erbjudande. Var vill ni befinna er om tre till fem år och vad behöver ni göra för att nå dit? What gets measured gets done! Vi hade bland annat intressanta diskussioner om hur detta kan ses som en naturlig del i ISQM-arbetet. Vi måste ställa oss frågan: hur vill vi bli uppfattade? En bra och aktiv hemsida dit trafik drivs genom sociala medier lyftes fram som en viktig ingrediens.

Ett effektivt påverkansarbete är avgörande 

Under mötet blev jag intervjuad av IFAC och fick svara på frågor om vad som är viktigt för IFAC SMPAG. Och för mig finns det ingen tvekan när det gäller hur viktig vår roll som revisorer och rådgivare är för ägaren och hela det finansiella ekosystemet. Jag brinner verkligen för att det ska fortsätta vara så. Men för det krävs utveckling och påverkan. Ett sätt är att vara med och påverka regelverken, i detta fall ISA genom IAASB och när det gäller etikkoden genom IESBA.  
 
Med en plats vid bordet har FAR en reell möjlighet att framföra våra perspektiv och därmed påverka utvecklingen. Men precis som revisionsarbetet är detta ingen enmansshow – vi behöver input från er medlemmar för att få veta vad ni tycker är viktigt och vilka frågor som engagerar er mest.  
  
Hör gärna av er till mig! 

Therese Andersson är auktoriserad revisor och affärsområdeschef Medlem på FAR. I FAR-bloggen skriver hon främst om branschens yrkesroller och utveckling. Länka och sprid gärna texten vidare om du finner den intressant.

therese.andersson@far.se
08 506 112 13

Senaste inläggen i FAR-bloggen

Alla inlägg i FAR-bloggen