2022-05-09
FAR-bloggen

LCE in för landning!

Vi vet att stora förändringar kan ta tid, och det är arbetet med en global revisionsstandard för mindre komplexa företag ett exempel på. Men arbetet har givit resultat – nu råder en bred global enighet om IAASB:s förslag till ny standard, som skapar jämförbarhet och ökar konkurrensförutsättningarna.

Jag är nyss hemkommen från en tvådagars rundabordskonferens om den nya globala revisionsstandarden för mindre komplexa företag, LCE, och jag är så exalterad!  

Nordiskt förslag redan 2015

Vi på FAR och våra nordiska motsvarigheter har under en längre tid sett ett stort behov av en sådan standard och arbetade fram ett förslag redan 2015. Kommentarerna vi fick under den remissrundan var bland annat att förslaget inte var globalt och att det inte var tillräckligt robust.  

Genom idogt lobbyarbete lyckades vi i Norden, i samarbete med ytterligare några länder, få IAASB, International Auditing and Assurance Standard Board, att börja arbeta med frågan. Sedan 2017, när den första rundabordskonferensen hölls, har det därför pågått ett arbete inom IAASB i en särskild arbetsgrupp med Kai Morten Hagen från norska Revisorsföreningen som ordförande. Det har gett oss nordiska länder ökad möjlighet att löpande följa och arbeta med standarden.  

Varför global standard för mindre företag?

Varför behöver vi då en global standard, när de företag vi först tänker på är mindre inhemska företag som verkar på den lokala marknaden?  

Därför att allt hänger samman. Sverige importerar i dag varor och tjänster för över 2 500 miljarder svenska kronor, jämfört med 900 miljarder kronor för tjugo år sedan. Globaliseringen fortsätter att öka, även om de senaste årens oroligheter med pandemi och krig har fått flera företag att se över sina produktionskedjor och flyttat hem vissa delar. LCE blir den plattform vi alla utgår ifrån.

Revision på lika villkor

Revision skapar trygghet. Trygghet i att företag redovisar enligt lagar och regler, vilket i sin tur skapar en jämförbarhet och ökar konkurrensförutsättningarna. Vi ska jobba på lika villkor!

En global standard gör det möjligt, men det krävs också nationella hänsyn utifrån varje lands specifika förutsättningar. I Belgien, till exempel, är kravet för att starta ett företag att du anlitar en notarie, en redovisningskonsult och dessutom är du personligt ansvarig om företaget går i konkurs under de första två åren. I andra länder förekommer andra specifika lagar och regelverk som påverkar. 

Revision är viktig i hela världen

På konferensen deltog representanter från bland annat länder i Afrika. En deltagare jag diskuterade frågan med lyfte fram den betydelse en LCE-standard skulle kunna ha på revision av många fler afrikanska företag, jämfört med vad som sker idag. Revisionens betydelse världen över är något jag är stolt över!   

Stor enighet om ny standard

Stora, globala förändringar tar tid, men efter denna tredje konferens känns det som om vi börjar gå in för landning! Det är fortfarande lite turbulent, men jag är väldigt glad över den enighet som råder runt om i världen. Drygt 140 medverkande från mer än 40 länder deltog i årets konferens om behovet av en standard för revision av mindre komplexa företag! 

 

Therese Andersson är auktoriserad revisor och affärsområdeschef Medlem på FAR. I FAR-bloggen skriver hon främst om branschens yrkesroller och utveckling. Länka och sprid gärna texten vidare om du finner den intressant.

therese.andersson@far.se
08 506 112 13

Vill du prenumerera på nya inlägg?

Sveriges bästa branschblogg 2022

Revision_SBBB_header_2022_3045x1520.jpg FAR-bloggen har av kommunikationsbyrån Navigator blivit utsedd till Sveriges bästa branschblogg 2022 i kategorin revision.

Senaste inläggen i FAR-bloggen

Alla inlägg i FAR-bloggen