2022-01-31
FAR-bloggen

Revision stärker förtroendet i näringslivet

Att skriva under en årsredovisning är något vi revisorer tar på allra största allvar. Det är ett hedersuppdrag, och det är okej att vi inte alltid uppfattas som banbrytande och innovativa.

När frågan ställs vad jag jobbar med och svaret är revisor är reaktionerna ofta desamma – en lätt nickning efterföljt av ett ah. Väldigt sällan har jag fått följdfrågor.

Beror det på att alla vet vad jag gör på jobbet?

Sannolikt inte. Men jag är ganska säker på att det dyker upp bilder i huvudet hos den som frågat. Bilder på män och kvinnor (mest män) i grå kostym och välkammat hår och med portföljer. Men bilderna visar personer som på insidan brinner för att stärka näringslivet genom att guida och leda företagen så att de finansiella rapporterna blir rättvisande. Rättvisande så att näringslivet kollektivt kan fatta beslut grundade på kvalitetssäkrade siffror.

Inom ramen för revision sker dagligen rättelser, ofta handlar det om misstag som företagaren gjort i den komplexa vardagen med lagar och regler

Revisorns vardag består av möten med företagare, med många frågor att besvara: Den balans- och resultaträkning som presenteras, visar den verkligheten? Finns alla tillgångar som påstås, och är värderingarna korrekt gjorda eller finns det ett nedskrivningsbehov? Är alla skulder medtagna i balansräkningen? Är projektredovisningen korrekt så att resultatet blir rättvisande? Finns upplupna kostnader för personal som ska med i förra årets resultat?

Hjälpa företagaren att följa lagarna

Vi revisorer är stolta över vårt yrke! Stolta över att vara en del av att få samhället att följa just ABL, BFL, ÅRL, ja allt ska ju vara förkortat med tre bokstäver i vår bransch…

Just kravet på att följa lagarna gör att vi inte alltid är lämpliga att stå på barrikaderna för nya, innovativa och banbrytande idéer – vår roll är helt enkelt att hjälpa företagaren med det vi är bäst på.

Och snälla, läs nu inte detta som att vi inte vill utveckla oss, det vill och det gör vi såklart! Arbetet med en ny standard för revision av mindre komplexa företag är ett exempel, digitaliseringsfrågor är ett annat. Mer om det vid ett annat tillfälle.

Lika viktigt som det är att besikta bilen eller vaccinera sig mot covid 19 för ett väl fungerande samhälle, lika viktigt är det att det finns kvalitetssäkrad data som vi kan grunda våra beslut på.

Therese Andersson är auktoriserad revisor och affärsområdeschef Medlem på FAR. I FAR-bloggen skriver hon främst om branschens yrkesroller och utveckling. Länka och sprid gärna texten vidare om du finner den intressant.

therese.andersson@far.se
08 506 112 13

Vill du prenumerera på nya inlägg?

Senaste inläggen i FAR-bloggen

Alla inlägg i FAR-bloggen