2022-07-07
FAR-bloggen

Skatter efter valet het fråga i Almedalen

Kvalificerade skatterådgivare som vill förstå vad som ligger i pipeline bör ta del av de samtal som förts i Almedalen. Särskilt ett valår som i år!

Under våren har skatter legat långt ner på topplistorna av heta frågor inför valet. Efter några dagar i Visby stämmer inte den bilden längre. Skatter engagerar alltid.

Det som i år lyfter skattefrågan är finansieringen av Nato-medlemskapet, en ny 3:12-utredning och den ständigt aktuella frågan om en ny stor skattereform. I valet kommer dock fokus att vara på beskattning av ”medelklassen”. Kring dessa och andra frågor kommer det att bli gott om tillfällen till möten och diskussioner med politiker och andra intresseorganisationer.

Ny skattereform förordas hos SNS

Först ut i Almedalen var SNS som i maj presenterade slutrapporten i sitt forskningsprojekt Skatter i en globaliserad värld. FAR har deltagit i och stöttat projektet, men även lämnat skiljaktiga kommentarer till slutrapporten, som skrivits av docent Åsa Hansson.

I rapporten förordas en ny skattereform som bland annat rymmer en höjd fastighetsskatt och delvis höjda kapitalskatter. Det gör det politiskt svårt att komma framåt. Ett alternativ, som FAR pekat på, är därför att börja med de skatter som gör systemet mer lättillämpat och konkurrenskraftigt.

Företagarnas inställning i skattefrågor presenterades hos PwC

På PwC:s seminarium Skatterna och valet 2022 intervjuades Niklas Wykman (M), Johan Fall, Klas Eklund och Eva-Lena Jansson (S) utifrån en rapport om företagares inställningar i olika skattefrågor som PwC tagit fram. Även här höjdes röster för en skattereform och en ökad förutsägbarhet i skatteadministrationen. Utmaningen är att nå en bred politisk enighet kring direktiven för en skattereform. Ekonomi är ibland enklare än politik. Den så kallade entreprenörsskatten, som nu ska utredas utifrån nya direktiv, engagerar också. Viktiga frågor!

Förenkling i fokus hos Företagarna och Entreprenörskapsforum

Skatterna och företagandets roll i valet 2022 adresserades av Företagarna och Entreprenörskapsforum. Här deltog, intressant nog, skattepolitiska företrädare för partierna bakom januariöverenskommelsen. Både L och C vill se en lägre bolagsskatt för att stärka svensk konkurrenskraft. Något som även Åsa Hansson framhöll på SNS seminarium. Tillämpbarhet och förenkling framhölls som ledstjärnor för en skattereform. FAR:s frågor!

Rättssäkerhet diskuterades hos Stiftelsen Rättvis skatteprocess

Stiftelsen Rättvis skatteprocess höll ett rundabordssamtal om rättssäkerhet där fem ledamöter från skatteutskottet och fem praktiker, inklusive undertecknad, deltog. Detta är en dialogform som blir alltmer populär och ofta mycket givande. De frågor som togs upp var bland annat företrädaransvar, kvaliteten på Skatteverkets beslut, liksom nivåer på skattetilläggen. Detta är frågor som adresserats även i andra sammanhang, men som nu togs upp i en djupare och mer öppen dialog.

Politiska utspel att vänta inför valet

De politiska partierna höll också egna ekonomisk-politiska seminarier, vilka rymde skatter i mer allmänna ordalag, och då ofta längs den traditionella höger-vänster-skalan. Närmare valet får vi sannolikt se utspel kring beskattningen för medelklassen. En ny fråga var dock vikten av att gällande skatter används effektivt innan de höjs och nya införs. Effektivitet och transparens i finanserna är en fråga som också finns i branschens modersmjölk.

Det börjar alltså hetta till lite inom skatt!

Till stor del handlar de närmast liggande skattefrågorna om hur en ökad satsning på försvaret ska finansieras, om det alls ska ske genom skatter, och hur det växande entreprenörskapet ska beskattas. Frågorna om återinförda arvs-, gåvo- och förmögenhetsskatter uppfattar jag nu som närmast begravda, även om de poppar upp i retoriken. Intäkterna är relativt begränsade och erfarenheterna avskräcker alltjämt.

Kvalificerade skatterådgivare bör fortsätta att nära följa politik och utredningar.

Trevlig sommar!

Hans Peter Larsson är skatteansvarig på FAR och Auktoriserad Skatterådgivare FAR. Hans Peter är också medlem av CSR Sveriges skattegrupp. I FAR-bloggen skriver han  om aktuella skattefrågor. Dela gärna texten med andra om du finner den intressant.

hans.peter.larsson@far.se
08 506 112 14, LinkedIn

Vill du prenumerera på nya inlägg?

Senaste inläggen i FAR-bloggen

Alla inlägg i FAR-bloggen