2022-07-07
Nyheter

Processen runt DAC6 ett föredöme för att skapa rättssäkerhet

Rättssäkerhet var ämnet när FAR deltog i ett rundabordssamtal arrangerat av Stiftelsen Rättvis skatteprocess i Almedalen.
− Det var en bra diskussion som kommer att vara långsiktigt givande, kommenterar Hans Peter Larsson, skatteansvarig FAR och en av dem som var med.

Fem parlamentariker och fem praktiker, däribland FAR:s Hans Peter Larsson, har träffats för ett rundabordssamtal i Almedalen. En av de konkreta slutsatserna var att utredningen om företrädaransvar måste dammas av efter valet. 

− Parlamentarikerna som deltog sitter alla i riksdagens skatteutskott, och ett medskick till dem var att utredningen om det skatterättsliga företrädaransvaret inte får bli liggande och samla damm utan det måste bli något av den. Det är en av FAR:s prioriterade skattefrågor, säger Hans Peter Larsson. 

Kan påverka genom dialog

Han tror att formen med ett mer informellt rundabordssamtal i vissa sammanhang är mer givande än ett öppet seminarium, särskilt när det handlar om att konkret kunna påverka och skapa kontakter. 

− Det känns som om våra politiker verkligen lyssnar i dessa sammanhang. När ingen citeras utåt blir dialogen djupare och samtidigt öppnare. I Skatteutskottet är ett generationsskifte på gång efter valet, samtalet med den lite yngre generationen blir därför än mer angelägen, säger Hans Peter Larsson. 

Vill se ändrade nivåer på skattetillägg

Utöver frågan om företrädaransvar diskuterades även en fråga som FAR tidigare adresserat i sina samrådsmöten med Skatteverket. 

− Vi pratade om att Skatteverkets utredningar och motiveringarna i myndighetens beslut håller ojämn kvalitet och hur det i sin tur påverkar bedömningarna i domstolorna, säger Hans Peter Larsson. 

Nivån på skattetillägget togs också upp i samtalet.  Bland annat framfördes synpunkten att dagens nivåer är för höga och behöver bli mer nyanserade. 

Stärkt rättssäkerhet målet

Sist men inte minst diskuterades hur rättssäkerheten kan stärkas och där framhölls processen runt DAC6 som ett föredömligt exempel. 

− När fler och fler EU-direktiv ska implementeras i Sverige blir det svårare för domstolen att göra sina tolkningar eftersom direktiven många gånger är vaga. Under rundabordssamtalet lyftes DAC6 och arbetet med att genom dialog och samråd klara ut hur direktivet ska tillämpas för att få tydlighet. Den typen av förfarande kanske skulle behöva vara standard vid införande av direktiv, säger Hans Peter Larsson. 

Hans Peter Larsson

Skatteansvarig

08 506 112 14 hans.peter.larsson@far.se