Webbinarier

Flexibel styrning – hur skapar man det?

Vi lever i en värld med en ständigt ökande förändringstakt. Behovet av att hänga med och anpassa sig till nya förutsättningar är mer uppenbar än någonsin.

Trots detta använder vi styr- och ledningsmodeller som många gånger motverkar anpassning och flexibilitet. Konsekvensen är att vi arbetar med en ”mismatch” mellan våra styrverktyg och verklighetens behov. Allt fler inser dock att vi behöver utveckla ett mer flexibelt förhållningssätt till hur man sätter mål, organiserar, och leder mot långsiktig konkurrenskraft.

Under detta webbinarium fokuserar vi på behovet av en mer flexibel styrning i en tid av förändring och osäkerhet. Flexibilitet tas upp och diskuteras från tre olika aspekter:

  • Finansiell flexibilitet – att skapa en förmåga att skala upp och ner våra verksamheter och därmed våra resursbehov
  • Organisatorisk flexibilitet – att bygga en organisation med förmåga till anpassning och en kultur av att våga ta beslut
  • Strategisk flexibilitet – att kunna förändra prioriteringar och vår långsiktiga riktning

Under en timme kommer Kent Stenstrand, Managementkonsult på Claesson & Partners, utveckla dessa frågor och hur andra företag har angripit behovet av en mer flexibel styrning.

Kent Stenstrand

Kent har under närmare 30 år arbetat med utveckling av framtidens ekonomifunktion med speciellt fokus på styrning och controllerns roll.

Kent är lärare på flera av FAR:s controllerutbildningar och håller bland annat i den ettåriga utbildningen ”Certifierad Controller”.

On Demand
12 mars kl. 08:30 - 09:30 Plats

Online via Zoom

Eventet är genomfört
 
 

Utvalda artiklar