K2 och K3 – Redovisningskurser

FAR arrangerar kurser inom K2-regelverket och K3-regelverket och vänder sig till dig som är ekonomiansvarig, redovisningsansvarig, redovisningsmedarbetare, redovisningskonsult eller revisor.

K2-regelverket

Denna onlinekurs ger dig en översiktlig genomgång av uppbyggnaden av K2-regelverket och hur det ska tillämpas. Förutom de övergripande frågorna får du också fördjupningar tolkningar av regelverket inom väsentliga områden.

Läs mer

K3-regelverket

Denna onlinekurs ger dig en översiktlig genomgång av K3-regelverkets uppbyggnad och tillämpning.

Läs mer

K2 Fördjupning för redovisningskonsulter

Med den här kursen blir du bättre på att tillämpa K2 i ditt dagliga arbete som kvalificerad redovisningskonsult. De erfarna lärarna ger dig insikter på djupet om hur regelverket ska tillämpas i olika situationer utifrån de olika reglerna och de grundläggande principerna.

Läs mer

Redovisning av finansiell leasing - K3

Lär dig grunderna för vad finansiell leasing är och hur du ska hantera det enligt K3 ur leastagarens perspektiv.

Läs mer