K2 och K3 – Redovisningskurser

FAR arrangerar kurser inom K2-regelverket och K3-regelverket och vänder sig till dig som är ekonomiansvarig, redovisningsansvarig, redovisningsmedarbetare, redovisningskonsult eller revisor.

Aktuella utbildningar

  • K2-regelverket Denna onlinekurs ger dig en översiktlig genomgång av uppbyggnaden av K2-regelverket och hur det ska tillämpas. Förutom de övergripande frågorna får du också fördjupningar tolkningar av regelverket inom väsentliga områden.
  • K3-regelverket Denna onlinekurs ger dig en översiktlig genomgång av K3-regelverkets uppbyggnad och tillämpning.
  • K2 Fördjupning för redovisningskonsulter Med den här kursen blir du bättre på att tillämpa K2 i ditt dagliga arbete som kvalificerad redovisningskonsult. De erfarna lärarna ger dig insikter på djupet om hur regelverket ska tillämpas i olika situationer utifrån de olika reglerna och de grundläggande principerna. Vi gör också kopplingar till Reko för att du ska få tips om hur du på ett ändamålsenligt sätt kan dokumentera dina överväganden och slutsatser.
  • Redovisning av finansiell leasing - K3 Lär dig grunderna för vad finansiell leasing är och hur du ska hantera det enligt K3 ur leastagarens perspektiv. I kursen får du tydliga exempel med olika komplexitet på hur beräkningar ska ske och hur leasingavtalen ska redovisas utifrån detta.  
Fler utbildningar