Yrkesetik för skatterådgivare

Som skatterådgivare ställs du ibland inför knepiga etiska dilemman. Under kursen får du en grundläggande genomgång av det yrkesetiska regelverket och frågor kring rådgivaransvar.

Skatterådgivare/konsult

Kursbeskrivning

Kursen är en förberedelse för muntlig examen för auktorisation som skatterådgivare och den är obligatorisk för de rådgivare som avser söka auktorisation hos FAR. Under kursen belyser vi varför etikregler behövs, möjliggör intressanta diskussioner med branschkollegor och värdet av auktorisationen.

Du kan läsa mer om auktorisation för rådgivare här.

Kursinnehåll

Kursen genomförs vid kurstillfällen enligt nedan. 

Våren 2024

Block 1: 5 mars (09.00-13.00) endast online
Block 2: 7 mars (09.30-17.00) klassrum

Hösten 2024

Block 1: 15 oktober (09.00-13.00) endast online
Block 2: 17 oktober (09.30-17.00) klassrum

Första dagen (halvdag) är en teorigenomgång av regelverken och auktorisationen. Den följs av en heldag med olika casediskussioner.

Under teoridelen går vi bl.a. igenom de regler som du som auktoriserad skatterådgivare ska känna till:

  • IESBA:s Etikkod
  • EtikR 3 Skattetjänster
  • FAR:s övriga uttalanden och rekommendationer

Vid casediskussionerna diskuterar vi bl.a. varför det är viktigt att man som skatterådgivare jobbar efter etiska regler och försöker ge svar på ett antal intressanta etiska frågeställningar som:

  • När uppkommer rådgivaransvaret?
  • Hur hanterar du information som du inhämtar i uppdraget med tanke på din tystnadsplikt?
  • Hur hanterar man oegentligheter som man upptäcker hos kunden?

Det bästa med kursen var upplägget med ett teoretiskt och ett praktiskt block, med en dag för reflektion emellan. Det gjorde så att man hade fått smälta det intensiva teoretiska blocket och kände sig redo och taggad på att angripa olika dilemman.

Bra att veta

Kursen är obligatorisk för de skatterådgivare som avser att söka auktorisation hos FAR. Om du vill gå kursen på engelska, se Professional ethics for Tax Advisors.

Lärare

Kurslitteratur

FAR:s medlemsvolym ingår i kursen (skickas till er) och ska tas med till kursdagarna.

Otroligt duktiga, kunniga, kompetenta, inspirerande och trevliga föreläsare.