Yrkesetik för skatterådgivare

Som skatterådgivare ställs du ibland inför knepiga etiska dilemman. Under kursen får du en grundläggande genomgång av det yrkesetiska regelverket och frågor kring rådgivaransvar.

Skatterådgivare/konsult

Kursbeskrivning

Kursen är en förberedelse för muntlig examen för auktorisation som skatterådgivare och den är obligatorisk för de rådgivare som avser söka auktorisation hos FAR. Under kursen belyser varför etikregler behövs, möjliggör intressanta diskussioner med branschkollegor och värdet av auktorisationen.

Du kan läsa mer om auktorisation för rådgivare här.

Kursinnehåll

Kursen genomförs vid två kurstillfällen enligt nedan. 

Block 1: 18 oktober (09.00-13.00) endast online
Block 2: 20 oktober (09.30-17.00) klassrum (möjligt att delta online också)

Ange vid bokning om du vill delta online under dag 2.

Första dagen (halvdag) är en teorigenomgång av regelverken och auktorisationen. Den följs av en heldag med olika casediskussioner.

Under teoridelen går vi bl.a. igenom de regler som du som auktoriserad skatterådgivare ska känna till:

  • IESBA:s Etikkod
  • EtikR 3 Skattetjänster
  • FAR:s övriga uttalanden och rekommendationer

Vid casediskussionerna diskuterar vi bl.a. varför det är viktigt att man som skatterådgivare jobbar efter etiska regler och försöker ge svar på ett antal intressanta etiska frågeställningar som:

  • När uppkommer rådgivaransvaret?
  • Hur hanterar du information som du inhämtar i uppdraget med tanke på din tystnadsplikt?
  • Hur hanterar man oegentligheter som man upptäcker hos kunden?

Bra att veta

Kursen är obligatorisk för de skatterådgivare som avser att söka auktorisation hos FAR.

Lärare

Kurslitteratur

FAR:s medlemsvolym ingår i kursen (skickas till er) och ska tas med till kursdagarna.