Medlemsvolymen 2022

I FAR:s Medlemsvolym 2022 kan du läsa om de etiska regler och branschvillkor som gäller för medlemmar i FAR. Medlemsvolymen i digital form ingår i FAR-medlemskapet och återfinns i FAR Online.

795 kr
Ej i lager
ISBN: 978-91-88735-54-6
Läs digitalt i FAR Online

FAR:s Medlemsvolym är framtagen för att ge alla medlemmar i FAR tillgång till de regler som de förbinder sig att följa i och med medlemskapet i föreningen.

Här hittar du stadgar och invalskrav, allmänna villkor, etikregler, regler för kvalitetssäkring samt författningar om bl.a. rådgivaransvar.

795 kr
Ej i lager
ISBN: 978-91-88735-54-6
Läs digitalt i FAR Online