Kassaflödesanalys - grund

I denna onlinekurs får du grundläggande teoretisk kunskap om regelverkens uppbyggnad och tillämpning.

Auktoriserad redovisningskonsult Auktoriserad/godkänd revisor Företagsekonom Redovisningskonsult

Kursbeskrivning

Kassaflödesanalys är något som många revisorer och redovisningskonsulter arbetar med relativt sällan. För att kunna upprätta och granska en kassaflödesanalys behöver man förstå grunderna i analysens uppbyggnad samt vilka vanliga justeringar som behöver göras.

Kursen innehåller föreläsningar kring grunderna och de vanliga justeringsposterna. Kursen varvas med många övningar där du själv får testa att göra justeringar. Kursen avslutas med ett sluttest som säkerställer att du har tillgodogjort dig de mest väsentliga delarna av kursen. 

Erbjudande: Vid köp av både grundkursen och fördjupningskursen lämnas 500 kr rabatt. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Kursinnehåll

Grundläggande om kassaflödesanalyser

 • Vilka som ska upprätta och presentera kassaflödesanalys
 • Skillnad mellan K3 och IFRS
 • Hantering av kassaflödesanalys i K2
 • Regelverk för tillämpning av kassaflödesanalys
 • Utformning

Exempel på arbetsmetodik

 • Manuellt upprätta kontra programstöd
 • Angreppsätt 

Specifika justeringsposter

 • Maskiner och inventarier
 • Betald skatt
 • Erhållna räntor
 • Avsättningar

Diverse övriga frågor

 • Direkt och indirekt metod
 • Brutto- och nettoredovisning i investerings- och finansieringsverksamheten
 • Definitionen av likvida medel
 • Noter och andra upplysningar
 • Kassaflöde enligt K2 - skillnader mot K3

Bra att veta

Onlinekursen passar bra som introduktion till kassaflödesanalys för de både redovisningskonsulter, medarbetare på ekonomiavdelningar och revisorer som arbetar med enklare kassaflödesanalyser eller behöver en repetition inför praktiskt arbete med kassaflödesanalys.

Förkunskaper

Vi rekommenderar att du har grundläggande kunskap och förståelse för redovisning. Detta kan du få genom FAR:s distansutbildningar inom redovisning eller genom våra lärarledda bokslutskurser.

FAR har två onlinekurser om kassaflödesanalyser, en fördjupningskurs och den här grundläggande kursen. Kurserna kan genomföras tillsammans eller som separata kurser oberoende av varandra. 

Mer om kursen

Lärare: Johan Månsson, redovisningsspecialist.

Praktisk information

Så här kommer du igång

 • Starta onlinekursen via Mina Sidor
 • Kursen är ca 90 minuter
 • Du kan enkelt repetera avsnitt
 • Kurskompendium finns för utskrift (pdf)
 • Du har tillgång till kursen/filmen i 12 månader

Rekommenderade webbläsare

 • Edge
 • Firefox
 • Google Chrome
 • Internet Explorer 11
 • Safari

Uppkoppling

 • 2Mbit/sek

Onlinekursen ingår i FAR:s Utbildningspaket online.

Utbildningspaketet innehåller allt från kortare nyhetsuppdateringar till fördjupande kurser i många olika ämnen.

Läs mer

FAR Online

 • Ekonomi

  265 kr

  / månad och användare

  För dig som jobbar med redovisning, ekonomitjänster och skatt. Innehåller lagar, FAR:s och BFN:s regler. Med möjlighet att välja till IFRS.

 • IFRS och Finans

  345 kr

  / månad och användare

  Djuplodande regelverk för finansmarknaden. Innehåller EU-rätt, svenska lagar, myndighetsregler och självreglering från exempelvis Aktiemarknadsnämnden och börserna.

 • Revision

  345 kr

  / månad och användare

  Revision är en paketlösning för FAR Online som är anpassat för dig som är revisor och behöver tillgång till lagar och regler inom revison, redovisning och skatt.

 • Total

  560 kr

  / månad och användare

  Allt vårt material. För dig som jobbar många olika sorters kunder/företag eller för dig som är revisor för noterade eller finansiella företag.