Så arbetar Scania med CSRD

Ekonomifunktionen på Scania har en avgörande roll i företagets hållbarhetsarbete. Avdelningen ansvarar för rapporteringen och implementeringen av CSRD. Moa Gezelius, ESG-chef på Scania, berättar hur företaget arbetar för att möta de nya kraven.

Scania har satt hållbarhet högst upp i sin strategi. Enligt Moa Gezelius är syftet att driva skiftet mot ett hållbart transportsystem.

– Våra hållbarhetsmål är satta på samma nivå som våra affärsmål och följs upp kontinuerligt. Hållbarhet är integrerat i de flesta av våra funktioner, exempelvis har inköp en hållbarhetsavdelning som bland annat jobbar med leverantörskedjan.

Ekonomifunktionens roll i hållbarhetsarbetet

I början av 2022 startade Scania en ESG-avdelning som är placerad inom gruppen ”rapportering och controlling”. I samband med det flyttade ägarskapet för hållbarhetsrapporten från den centrala hållbarhetsfunktionen till ekonomifunktionen. Avdelningen leder Scanias implementering av CSRD och sköter även kontakten med företagets revisorer.

– Vi är fortfarande i en uppstartsprocess och har nyligen anställt vår första ESG-controller. Ekonomifunktionen kan bidra med sin erfarenhet från ekonomirapportering och en kombinerad analys av finansiell information och hållbarhetsdata, säger Moa Gezelius.

Samverkan mellan ekonomi och hållbarhet

Även om ekonomiavdelningen leder implementeringen av CSRD sker mycket tvärfunktionellt arbete där både hållbarhetsfunktionen och andra delar av organisationen deltar. Det finns även ett stort behov av hållbarhetsexperter inom olika områden.

– I dagens värld är hållbarhet och ekonomi två nyckelbitar för företagets överlevnad på längre sikt. Det finns samtidigt en enorm möjlighet att kunna ta bättre beslut om vi lär oss att koppla ihop båda delarna, säger Moa Gezelius.

Förberedelser inför CSRD

Scania har tillsatt ett projekt som ansvarar för implementeringen av CSRD. Företaget har precis färdigställt en gap-analys och tagit fram åtgärder för att stänga gapet. Eftersom alla, inklusive revisorerna, lär sig och tolkar regelverket samtidigt är det en komplicerad process.

– Det som tar mest tid i dagsläget är koordinering mellan olika delar inom Scania och med våra ägare. Det pågår även många diskussioner kring kravbilden. Sedan tar det mycket tid att hitta nya vägar och processer för att samla in mer och bättre information på både kort och lång sikt, säger Moa Gezelius.

Dubbel väsentlighet

Frågan om väsentlighet är en central del i hållbarhetsrapporteringen. På Scania ansvarar hållbarhetsavdelningen för materialitetsarbetet med stöd av riskavdelningen och strategiavdelningen.

– Frågan om dubbel materialitet är egentligen inte något nytt på Scania. Vår externa påverkan har legat till grund för vår strategiska inriktning under flera år. CSRD kräver dock en mer formell process.

Scania har utvecklat en metod för att analysera hur företaget påverkar sin omvärld och vilken finansiell påverkan det har för Scania.

– Vi utgår från olika typer av interna och externa källor för att bedöma påverkan inom olika områden. I många områden har vi bra koll och har gjort liknande arbete tidigare, men det finns också områden där vi behöver lära oss mer, säger Moa Gezelius.

Vad behövs det för kompetenser för att klara de ökade kraven?

– Det krävs både generalister med en bred kompetens och specialister inom olika områden, gärna ekonomer som också kan hållbarhet eller tvärtom. En annan viktig kompetens är att kunna läsa och förstå olika standarder – och tycka det är kul! Samtidigt gäller det att inte bara ha fokus på lagstiftning utan även fundera på hur arbetet kan skapa ett strategiskt värde och hållbarhet som gör skillnad. De ökade rapporteringskraven har ju inget egenvärde utan syftet är att driva förändring och  styrning mot ett mer hållbart samhälle.

Mer om hållbarhet