Controllerutbildning

Utbildningen ger dig under tre dagar inblick i den moderna synen på controllerfunktionen och controllerns alltmer framträdande roll i företaget. Du kommer att gå ordentligt stärkt tillbaka in i din yrkesroll med nya kunskaper, erfarenheter och verktyg.

 • Styrmodeller och värdeskapande
 • Controllern och affärssystemen
 • Den nya controllerrollen
 • Bortom budgetering/budgetlös styrning
 • Marknadskommunikation och varumärkesbyggande
 • Nätverkande och erfarenhetsutbyte
Controller Ekonomichef/CFO Redovisningsansvarig/chef

Kursbeskrivning

Controllerrollen har aldrig varit viktigare. I dag innefattar controllerns och ekonomichefens arbete inte bara den traditionella ekonomi- och redovisningsdelen. Behovet att knyta den ekonomiska analysen till verksamheten och skapa förståelse för att interagera med verksamhetens aktörer blir allt större. Dessa krav växer i takt med hårdare konkurrens och snabba omvärldsförändringar, där digitalisering, automatisering och AI möjliggör en mer analytisk roll för dig som controller. Controllern behöver vara proaktiv och skicklig i att styra verksamheten mot framgång. Vi fokuserar inte bara på traditionell ekonmisk styrning utan lyfter också fram nyckelkomponenter som kvalitet, hållbarhet, kompetens, teamwork, projektledning, kommunikation och varumärkesbyggande.

FAR:s controllerutbildning ger dig de rätta verktygen för att vara väl rustad för framtidens utmaningar.

 • Styrmodeller och värdeskapande
 • Controllern och affärssystemen
 • Den nya controllerrollen
 • Bortom budgetering/budgetlös styrning
 • Marknadskommunikation och varumärkesbyggande

SAGT OM UTBILDNINGEN

Engagerade lärare med stort driv som satte sin kunskap mycket väl i relation till de utmaningar vi stöter på i vårt yrkesliv. Även kul med hållbarhetsperspektivet som är ett stort område framöver och hur det kommer att påverka.

Kursinnehåll

Under kursen varvas föreläsningar med praktikfall och övningsexempel samtidigt som du ges utrymme att dela med dig av dina egna erfarenheter och ta till dig av andras. Efter kursen kommer du att gå stärkt tillbaka till en roll som proaktiv controller med insikt om kopplingen mellan strategi, effektivitetsmodeller och ekonomi. Du har också en god förståelse för hur dessa förändringar påverkas och utvecklas genom dialog och nya informationsprocesser.

Utbildningens huvudfokus är att förändra:

 • Interaktionen mellan affärs-/verksamhetsstyrning och ekonomi.
 • Controllerns roll som proaktiv kommunikatör och samtalspartner i organisationen.
 • Proaktivt agerande med moderna managementmetoder, verktyg och synsätt.

Sagt om utbildningen

Vi fick träffa kompetenta och engagerade föreläsare som gjorde tre långa dagar både intressanta, givande och roliga. Den kunskap de förmedlande var lätt att sätta i relation till vad jag stöter på i min arbetsvardag.

 

 

Bra att veta

Utbildningen riktar sig till dig som är controller eller som har arbetat med controllerliknande uppgifter i minst ett år. Du kommer att kunna tillgodogöra dig utbildningen bättre om du har kunskaper i grundläggande redovisning, styrning och management.

Kurstider

Dag 1 09:30-17:30
Dag 2 08:30-18:00
Dag 3 08:30-16:00

Lärare

Kursansvarig i Stockholm är Matti Skoog.

Relaterade utbildningar

 • Controllerutbildning Utbildningen ger dig inblick i den moderna synen på controllerfunktionen och controllerns alltmer framträdande roll i företaget. Du kommer att gå ordentligt stärkt tillbaka in i din yrkesroll med nya kunskaper, erfarenheter och verktyg.
 • Den smarta ekonomifunktionen Kursen ger inspiration och konkreta tips till ledare inom ekonomiområdet om hur data kan omvandlas till beslutsinformation och hur denna förflyttning kan gå till.
 • Ekonomen som kommunikatör och påverkare Hur ökar man som ekonom sin relevans och sin övertygande kraft inom organisationen? I denna utbildning går vi igenom hur du som ekonom kan skapa en fördjupad förståelse och engagemang kring uppföljning och verksamhetsstyrning. 
 • Controllerdagen Vad händer i omvärlden som påverkar controllerns och ekonomens arbete? Välkommen till en dag fylld med kunskap, insikter och nätverksmöjligheter, där du får utforska de senaste trenderna och bästa praxis inom controllerrollen och utveckla din syn på affärsstyrning.
 • Ekonomichefsutbildning Behöver du vässa dina verktyg för att vidareutveckla styrningen i din organisation? FAR:s Ekonomichefsutbildning ger dig fördjupad kompetens inom verksamhetsstyrning i din roll som ekonomichef.
 • Certifierad ekonomichef Certifierad ekonomichef fokuserar på strategi, processanalys och ledarskap - områden som är centrala för värdeskapandet i dagens företag. Utbildningen ger dig ny kunskap och verktyg för ett proaktivt förhållningssätt i din roll som ekonomichef och ledare.
 • Effektfullt ledarskap En ledarskapsutbildning som gör dig som ekonom ännu bättre i din formella chefsroll och som ledare.
 • Certifierad controller Utbildningen fokuserar på verksamhetsstyrning och business control, områden som är centrala för värdeskapandet i dagens företag.
Visa alla kurser

Certifieringsprogram för ekonomichefer och controllers

FAR:s 1-åriga certifieringsprogram för ekonomichefer och controllers fokuserar på områden som är centrala för värdeskapandet i dagens företag.