Auktorisation för redovisningskonsulter

Funderar du på att bli Auktoriserad Redovisningskonsult FAR? Då finns det en del att ha koll på. Uppfyller jag kraven? Kommer jag att klara examensprovet?

Ett grundkrav är att ha arbetat minst tre år som extern konsult på en redovisnings- eller revisionsbyrå. Tre år på byrå är en ganska kort tid, men vi på FAR har bedömt att den tiden räcker för många. Hur lång tid som behövs beror bland annat på vilka erfarenheter som erhållits från tidigare arbete och hur arbetet på byrån ser ut.

Arbetet som redovisningskonsult kännetecknas av att du ska kunna hjälpa kunder av olika storlek och inom olika branscher med olika behov av hjälp med sin ekonomi. Under tiden fram till examen är det därför av vikt att du med hjälp av din handledare eller närmaste chef planerar ditt arbete så att du får utveckla dina teoretiska kunskaper genom praktiskt arbete. 

  • Se till att du får arbeta med både K2- och K3-företag, företag med olika typer av intäkter och tillgångar. Finns inte möjligheten att arbeta med K3-företag kan ett sätt att ”träna sig på K3” vara att omvandla ett K2-företag till K3.
  • Förstå sambanden mellan olika poster i resultat- och balansräkningen och hur de uppkommer. Läs regelverken som finns att beakta i anslutning till posterna.
  • Visa intresse för att delta på möten med kunder.

Utöver praktiskt arbete kan du även behöva förstärka dina teoretiska kunskaper med utbildning. Vi har tagit fram ett förslag på utbildningsstege som fungerar som en vägledning för vilka utbildningar som normalt är lämpliga att genomföra före auktorisation. Tillsammans med din handledare bör du diskutera vilka av dessa utbildningar som är relevanta just för dig och när det är lämpligt att de genomförs under praktiktiden på byrån.

Här har vi samlat information om hur du gör för att bli Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

Har du frågor om auktorisationen, tveka inte att kontakta oss på FAR.

Birgitta Åhlander

Birgitta Åhlander

Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

08-506 112 25 birgitta.ahlander@far.se

Camilla Carlsson

Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

08-506 112 24 camilla.carlsson@far.se

Utvalda utbildningar