Frågor och svar om NFRD

Dessa frågor och svar baseras på bestämmelserna om hållbarhetsrapportering enligt ÅRL 6 kap. respektive §10-14, 7 kap. §31 a-c vilka baseras på det tidigare direktivet NFRD ( Non Financial Reporting Directive)

Observera att ÅRL:s krav enligt NFRD ersätts per 1/1-2024 av nya bestämmelser enligt CSRD. Vissa företag kan dock vara fortsatt rapporteringspliktiga enligt de äldre bestämmelserna fram till det räkenskapsår som inleds närmst efter 31/12-2024.

FAQ hållbarhetsrapportering enligt ÅRL del 1
FAQ hållbarhetsraportering enligt ÅRL del 2

Sara Lissdaniels

Hållbarhetsspecialist

sara.lissdaniels@far.se