Branschens Agenda 2030

FN:s globala mål, samlade i Agenda 2030, utgör en bra utgångspunkt för byråer i revisions- och rådgivningsbranschen som vill göra sitt hållbarhetsarbete mer strukturerat. Hämta inspiration för hur din byrå kan komma i gång med det egna hållbarhetsarbetet och även inspirera kunderna på deras hållbarhetsresa.

FN:s globala mål

Med hjälp av Agenda 2030 och de globala målen vill FN skapa hållbar utveckling. Utgångspunkten är att vi i dag måste leva på ett sätt som ger kommande generationer samma möjligheter som vi har. De tre dimensionerna av hållbar utveckling, ekonomisk, social och ekologisk, var basen till att formulera FN:s globala mål.

Många företag använder de globala målen i sitt hållbarhetsarbete för att:
• Identifiera vilka hållbarhetsfrågor som är mest väsentliga för den egna verksamheten.
• Få inspiration och drivkraft i hållbarhetsarbetet-
• Kommunicera till intressenter och omgivande samhälle hur bidrar i det globala hållbarhetsarbetet.

Vi på FAR strävar efter att inspirera våra medlemsbyråer att komma igång och strukturera det egna hållbarhetsarbetet. Ett sätt är att utgå från de globala målen och utifrån din byrås unika situation välja vilja av de 17 målen ni ska prioritera att arbeta med. FAR har valt att arbeta med mål 4, 12, 16 och 17, vilket framgår av FAR:s hållbarhetsredovisning. Nedan har vi illustrerat hur varje mål kan vara relevant för en byrå i revisions- och rådgivningsbranschen. Kom ihåg att varje mål har flera delmål som kan vara relevanta.

Läs mer

17 globala mål för hållbar utveckling