Så lägger Autoliv grunden till en integrerad planerings- och rapporteringsprocess

Autoliv har valt att integrera operativ och finansiell planering och rapportering. Ta del av trafiksäkerhetsföretagets resa från 40 system till en integrerad plattformsstrategi för verksamhetsstyrning.

Autoliv har påbörjat en banbrytande resa för att fullt ut integrera operativ och finansiell planering och rapportering, Extended Planning & Analytics (xP&A). Det innebär bland annat att gå ifrån användandet av 40 system till en integrerad plattformsstrategi för verksamhetsstyrningen.

I praktiken innebär det användandet av 500 miljoner datapunkter kring försäljning, inköp och tillverkning för att väsentligt effektivisera planerings- och prognosprocess, modellering samt ge rätt information och analysmöjligheter för snabbt och strategiskt beslutsfattande. I den här presentationen får du höra hur.

 

Utvalda artiklar