Fastigheten och skatten

Handbok om fastighetsbeskattning. Fastigheten och skatten är en bok som på ett enkelt, men ändå djupgående sätt behandlar de allra flesta frågor som gäller beskattning av fastigheter.

Fastigheten och skatten
500 kr
Skickas inom 1‑2 vardagar
Författare: Urban Rydin och Jan Kleerup
ISBN: 978-91-88735-19-5

Boken behandlar allmänna regler för inkomstskatt och moms, men även specialområden som skattefrågor kring avyttringar och vid omstruktureringar. Förutom detta behandlas även reglerna för fastighetstaxering och byggbeskattning. Det kommer löpande nya rättsfall på området som får viktiga konsekvenser för fastighetsbranschen och många av dessa rättsfall är särskilt kommenterade i boken.

Beskattningen av fastigheter är ofta snårig och full av gränsdragningsfrågor. Urban Rydin, skattechef, momsexperten Jan Kleerup och skatterättsprofessor Peter Nilsson leder dig rätt i allt från övergripande frågor om inkomstskatt och moms till speciell reglering av bl.a. paketering av fastigheter i bolag och byggbeskattning. Boken behandlar främst kommersiella fastighetsinnehav, men även regler för privatpersoner berörs.

Denna tredje upplaga är uppdaterad med regler och avgöranden fram till hösten 2018.

Fastigheten och skatten
500 kr
Skickas inom 1‑2 vardagar
Författare: Urban Rydin och Jan Kleerup
ISBN: 978-91-88735-19-5

Alla ekonomiska regler på ett och samma ställe

FAR Online är den kvalitetssäkrade databasen där du hittar de senaste lagändringarna och regelverken inom områden som redovisning, revision, skatt och finans.

 

  • Lag- och regelsamlingar
  • Tusentals uppslagsord i Rättseriens uppslagsverk
  • Bokföringsnämndens K-regelverk, allmänna råd och vägledningar