Hästen och skatten

Den femte upplagan är en sammanfattning av rättsläget när det gäller hästbeskattningsfrågor. Boken samlar allt du behöver veta om redovisning, beskattning och moms vid hästägande och i hästverksamhet, tillsammans med analyser och slutsatser av rättsläget.

500 kr
Skickas inom 1‑2 vardagar
Författare: Jan Kleerup och Fredrik Rosén
ISBN: 978-91-87387-57-9

Boken innehåller bland annat

 • En grundläggande genomgång av skattesystemet utifrån ett hästverksamhetsperspektiv
 • Avsnitt om hur K-regelverket ska tillämpas på hästverksamheter
 • Utförligt kapitel för de som har hästar som hobbyverksamhet och hur dessa ska deklareras
 • En beskrivning för varje inriktning av hästverksamhet/kategori av utövare
 • I bilagorna finns deklarationsexempel, lathund för momsskattesatser, lathund för moms vid utlandstransaktioner samt en unik rättsfallsgenomgång av domar från kammarrätterna i hästbeskattningsmål från 2008 och fram till idag
 • Den information som SKV gett ut angående hästbeskattning

Illustrationer av Carl Zetterström.

500 kr
Skickas inom 1‑2 vardagar
Författare: Jan Kleerup och Fredrik Rosén
ISBN: 978-91-87387-57-9

FAR Online

 • Ekonomi

  265 kr

  / månad och användare

  För dig som jobbar med redovisning, ekonomitjänster och skatt. Innehåller lagar, FAR:s och BFN:s regler. Med möjlighet att välja till bl.a. IFRS och Fastighet.

 • IFRS och Finans

  345 kr

  / månad och användare

  Djuplodande regelverk för finansmarknaden. Innehåller EU-rätt, svenska lagar, myndighetsregler och självreglering från exempelvis Aktiemarknadsnämnden och börserna.

 • Revision

  345 kr

  / månad och användare

  Revision är anpassat för dig som är revisor och behöver tillgång till lagar och regler inom revison, redovisning och skatt. Paketet innehåller även FAR:s rekommendationer och uttalanden, BFN:s regelverk och RI:s avgöranden.

 • Total

  560 kr

  / månad och användare

  För dig som jobbar med många olika sorters kunder/företag eller för dig som är revisor för noterade eller finansiella företag, och vill ha tillgång till allt material i FAR Online.