Kulturen och Skatten

Kulturen och skatten behandlar på ett lättfattligt sätt de olika skatteregler som gäller för kulturverksamhet. 

Kulturen och skatten
500 kr
Skickas inom 1‑2 vardagar
Författare: Jan Kleerup och Eleonor Kristoffersson
ISBN: 978-91-87387-70-8

Om Kulturen och skatten

Boken riktar sig till film- och tv-producenter, teatrar, gallerier, konstnärer, musiker, låtskrivare, författare och andra som på något sätt underhåller en publik, samt till deras revisorer, redovisningskonsulter, advokater och rådgivare.

Beskattning av kulturverksamhet är ett område som kan få väldigt stor påverkan på den enskilde, samtidigt som en stor del av de aktiva inom kultursfärerna inte i första hand bedriver sin verksamhet med ekonomisk avkastning som mål. Och även om det finns enstaka artister och författare som gör sig stora förmögenheter så är vardagen för de flesta kulturskapare en helt annan. Den här boken försöker balansera att förklara både hur den som försörjer sig på sitt kulturella skapande som den som arbetar på ideell basis kan agera i skattefrågor.

Boken inleds med allmänna kapitel om inkomstskatt, moms och företagsformer följt av områdesvisa fördjupningskapitel, vilka vidare är uppdelade inom områdena inkomstskatt och moms.


Denna första utgåva av Kulturen och skatten är uppdaterad med regler och avgöranden fram till första halvåret 2016. Boken är en del av FAR:s skatteinriktade handboksserie där vid denna boks utgivning även Fastigheten och skatten och Hästen och skatten
finns. Dessa böcker kompletteras utmärkt av Skattevolymen, vår behändiga flikindelade regelsamling med skatteförfattningarna.

Kulturen och skatten
500 kr
Skickas inom 1‑2 vardagar
Författare: Jan Kleerup och Eleonor Kristoffersson
ISBN: 978-91-87387-70-8