Lantbruket och momsen 2018

I Lantbruket och momsen samlas de momsfrågor som kan förekomma i lantbruksverksamheter. Boken innehåller exempel och handfasta tips.

Lantbruket och momsen
500 kr
Skickas inom 1‑2 vardagar
Författare: Pär Börnfors, Jan Kleerup, Fredrik Rosén
ISBN: 978-91-87387-99-9

Om Lantbruket och momsen

Grunderna i momsen kan liknas vid ett pussel där alla bitar måste falla på plats för att moms ska betalas eller avdrag för moms ska få göras. Det krävs mycket kunskap för att det ska bli rätt.

Boken fångar upp många av de momsfrågor som finns inom lantbruket och andra verksamheter som bedrivs med lantbruksfastighet som utgångspunkt. Det kan röra sig om allt från bed & breakfast och hästverksamheter till jaktarrangemang.

Lantbruket och momsen vänder sig till lantbruksföretagare och andra företagare på landsbygden, redovisningskonsulter, revisorer och jurister som på ett enkelt och snabbt sätt vill förstå momsens grunder och samtidigt få praktiska exempel och lösningar.

Pär Börnfors, LRF Konsult, Jan Kleerup, Svalner, och Fredrik Rosén, LRF Konsult, experter på skatteområdet, har under sina yrkesverksamma år stött på och fångat upp många av de momsfrågor som finns inom lantbruket och verksamheter som bedrivs från lantbruksfastigheter. I denna bok samlas dessa frågor.

Lantbruket och momsen består av generella beskrivningar av momsfrågor. Resonemanget appliceras sedan på verksamheter som bedrivs inom lantbruket. Boken är rik på exempel och innehåller handfasta tips.

Lantbruket och momsen
500 kr
Skickas inom 1‑2 vardagar
Författare: Pär Börnfors, Jan Kleerup, Fredrik Rosén
ISBN: 978-91-87387-99-9