Anders Hell

Anders Hell, Auktoriserad Redovisningskonsult FAR, Senior Manager Aspia AB.

Varför gick du med i FAR för tio år sedan?
– När möjlighet gavs att få vara med och starta upp sektionen för redovisning inom FAR och att då även få bli medlem så var det ett väldigt naturligt steg. Den erfarenhet, kunskap och kraft som FAR:s kansli hade visat mig var något jag värdesatte. Jag såg det som en självklarhet att gå med i FAR nu då möjligheten fanns.

Hur har ditt medlemskap gynnat dig i din yrkesroll?
– Det har varit med och byggt min yrkesstolthet. Kvalitetskontrollerna ger mig också ett kvitto på att jag arbetar på rätt sätt, som övriga i branschen. Jag har dessutom fått vara med och påverka rollen inom FAR tidigare, vilket hjälpt mig att bygga upp mitt eget nätverk. På så sätt har medlemskapet även gynnat mina kunder.

Vad är det bästa med att vara FAR-medlem?
– Det är vetskapen om att jag tillhör den branschorganisation som jag upplever gör mest för sina medlemmar och verkar på ett bra, proaktivt och förhållandevis objektivt sätt i samhället. Jag uppskattar även att jag får kontinuerlig information om förändringar i branschen och erbjudanden om relevanta vidareutbildningar anpassade till mig och min roll.

Vad saknar du i medlemskapet?
– Rent spontant är det inget jag saknar. Det handlar fortfarande om att tänka på och använda den fina service som FAR erbjuder. Ibland ställs jag som ARK inför väldigt udda frågor från mina kunder, där jag inte kan svara och även FAR:s specialist är osäker men då kan vi resonera oss fram gemensamt till en lösning eller så får jag hjälp med att bli guidad vidare till någon annan erfaren specialist utanför FAR.

Så blir du ordinarie medlem i FAR >>

Text och foto: Sofia Hadjipetri Glantz