"Den byråledare som funderar på basmedlemskap för sina medarbetare har mycket att vinna"

Det finns många fördelar med att de medarbetare på en byrå som ännu inte är auktoriserade kan bli basmedlemmar i FAR. Det stärker individen i sin utveckling och höjer hela byråns kompetensnivå.

Johanna Ottvar är en av grundarna till revisions- och redovisningsbyrån Redo i Jönköping, med cirka 15 anställda. Byrån har fem ordinarie medlemmar i FAR och ser det som naturligt att övriga medarbetare är basmedlemmar.

Rabatt på utbildningar

– Eftersom många utbildningar är rabatterade för basmedlemmar betalar ju medlemskapet nästan sig självt. Vi uppmuntrar alla på byrån att utbilda sig varje år, det är viktigt för byråns utveckling, säger hon.

Tillgång till information höjer kompetensen

Revisionären i Piteå har 20 anställda och har två år i rad nominerats till Årets framtidsbyrå i FAR. Även här är basmedlemskap en självklarhet.

– Det är extremt viktigt för oss att medarbetarna är uppdaterade och har hög kompetens. På FAR:s hemsida hittar vi bra information och dessutom får ju alla tidningarna Balans och Resultat digitalt, berättar Jessika Andersson, verksamhetschef på Revisionären.

Medlemskap en väg till auktorisation

Att bli auktoriserad är ett mål för många på norrländska affärsbyrån Value & Friends, som har 49 anställda varav cirka en tredjedel är auktoriserade. För att uppmuntra till auktorisation och utveckling erbjuds medarbetare som inte är auktoriserade att bli basmedlemmar i FAR.

– Vi tycker det är jätteroligt att se hur nya anställda här utvecklas och slår oss gamla på fingrarna. Vi är väldigt för den lärande personen och har en otrolig personal med vetgiriga medarbetare som vill lära sig mer och utvecklas, säger Stefan Enmark, vd på Value & Friends.

Många fördelar för byrån

Såväl Johanna Ottvar som Jessika Andersson och Stefan Enmark poängterar, att när alla medarbetare får tillgång till samma information bidrar det till större delaktighet och samhörighet. Den byråledare som funderar på basmedlemskap för sina medarbetare har mycket att vinna, tycker till exempel Johanna Ottvar.

– Det är naturligtvis olika för alla, det gäller att se nyttan för den egna byrån. Men har man medarbetar som siktar på auktorisation är det inget att tveka på. Det nyhetsflöde och de uppdateringar kring regelverk de får genom FAR är nästan en nödvändighet.

Läs mer

  • Medlemskap

    Bas

    Basmedlemskapet är för dig som är anställd på en revisions- eller redovisningsbyrå, men inte är auktoriserad eller uppfyller kraven för ordinarie medlemskap. På din arbetsplats ska det finnas minst en ordinarie FAR-medlem.

    Läs mer