Bli medlem i FAR

Vi har olika medlemskap för olika behov – ordinarie, bas och student.
Som medlem i FAR får du tillgång till ett varumärke som står för trovärdighet, resurser och internationellt erkännande.

bli ordinarie medlem i FAR

Ordinarie medlem

För dig som är kvalificerad revisor, auktoriserad redovisningskonsult, auktoriserad lönekonsult, auktoriserad skatterådgivare eller specialist.

basmedlemskap i FAR

Basmedlemskap

För dig som arbetar inom revisions-, redovisnings- eller rådgivningsbranschen och inte är auktoriserad.

studentmedlemskap i FAR

Studentmedlemskap

För dig som studerar.