2023-11-16
Nyheter

Vill du bli kvalitetskontrollant?

FAR söker fler kvalitetskontrollanter för redovisning och lön till kontrollsäsongen 2024. Rollen som kvalitetskontrollant innebär ett stort ansvar men ger mycket tillbaka för den som brinner för kvalitetsfrågor och vill vara med och utveckla branschen.

Du som är redovisningskonsult eller lönekonsult och auktoriserad av FAR kan nu ansöka om att bli kvalitetskontrollant. Rollen kräver att du är intresserad av kvalitetsfrågor, är väl insatt i Reko och FAR:s etiska regler samt vill hjälpa och stötta kollegor i deras kvalitetsarbete.

Det är kvalitetsnämnden som beslutar om att anta nya kontrollanter. Nämnden ansvar även för den obligatoriska utbildningsdagen som brukar hållas i slutet av augusti. Därutöver så har du främst kontakt med FAR:s kvalitetssekretariat som tilldelar kontrolluppdrag, tar emot rapporter och finns tillgänglig för frågor i samband med kontrollerna. Antal kontroller kan variera beroende på hur många konsulter som är uttagna för kontroll det året, men man bör vara beredd på att utföra upp till fem kontroller per år. Kontrollerna sker främst under perioden september-december.

Uppdragsavtal och fakturering sker mellan dig som kontrollant och den kontrollerade byrån, timarvode fastställs årligen av kvalitetsnämnden.

Läs mer om kvalitetskontroll

Ansökan skickas till kvalitetskontroll@far.se 

Nyttan med kvalitetskontrollen

Nyttan med kvalitetskontrollen

Genom att anlita en medlem från FAR får företagare en kvalificerad, erfaren och  utbildad  yrkesutövare. Auktorisation, godkännande och medlemskapet i FAR blir en garant för att du som medlem har gjort ett aktivt val att säkerställa kvaliteten i ditt arbete.