2023-04-18
Nyheter

Var med och påverka länsstyrelsens tillsyn enligt penningtvättslagen

Länsstyrelsen har skickat ut en enkät med frågor till verksamhetsutövare som står under deras tillsyn enligt penningtvättslagen, bland annat redovisningsbyråer. Syftet med enkäten är att Länsstyrelsen ska få input för att kunna utveckla och bedriva ett mer riskbaserat tillsynsarbete. Genom att svara på enkäten kan du vara med och påverka.

– Vi har nyligen inlett en dialog med länsstyrelserna i Västra Götaland, Stockholm och Skåne om tillsynen och min uppfattning är att de lyssnade och tog till sig det vi framförde. Att svara på enkäten är ytterligare en möjlighet att påverka och jag uppmanar alla redovisningsbyråer som har fått den att svara, säger Maria Lantz, chefsjurist på FAR.

Bakgrunden till att FAR inlett en dialog med länsstyrelserna är att det har noterats brister i flera redovisningsbyråers penningtvättsdokumentation, något som resulterat i höga sanktionsavgifter vid länsstyrelsernas tillsyn enligt penningtvättslagen. FAR:s ambition med dialogen är att hitta en väg framåt för att genom mer vägledning och information göra det tydligare för byråerna vad som krävs för att leva upp till kraven och därmed bli godkända i tillsynen.