2023-01-09
Nyheter

Tydligare riktlinjer ska motverka risken för penningtvätt

För att stötta dig som medlem i arbetet mot penningtvätt har FAR:s Specialistgrupp Etik sett över och uppdaterat den allmänna riskbedömningen samt de rutiner och riktlinjer som tagits fram enligt penningtvättslagen.

− Dokumenten har framför allt uppdaterats med mer och tydligare instruktioner om vad lagen kräver av de olika delarna och med utökade exempel. Etikgruppen gör detta regelbundet, men i år har vi gjort en större genomgång. Vi har granskat och tagit till oss tillsynsmyndigheternas åsikter och tips i sina tillsynsbeslut och integrerat dessa tydligare i dokumentet, säger Pernilla Thelin, föreningsjurist, FAR.

Varför är de här dokumenten viktiga för mig som medlem i min yrkesroll?

− Penningtvätt och terroristfinansiering är stora samhällsproblem som påverkar oss alla och vår bransch har en unik insyn i företagen genom sina yrkesroller och därmed också en möjlighet att upptäcka och bidra till att motverka dessa brott.  Alla våra medlemmar har en skyldighet att följa penningtvättslagens regler i sin roll som verksamhetsutövare. En byrås allmänna riskbedömning och tillhörande dokument är lagkrav för verksamhetsutövare enligt penningtvättslagen.

Vad är tanken med dokumenten? Hur kan de användas i praktiken?

− Dokumenten är framför allt tänkta att fungera som ett stöd för dig som medlem i ditt arbete, men var och en måste arbeta igenom och anpassa dokumenten efter just sin egen verksamhets förutsättningar. Dokumenten är alltså ingen generell mall som passar alla verksamhetsutövare och som garanterar att man per automatik blir godkänd av sin tillsynsmyndighet.

Frågor och funderingar?

Har du frågor eller funderingar kring penningtvätt och eller de mallar, stöd och dokument som tagits fram tveka inte att kontakta FAR:s medlemsrådgivning.