2023-03-17
Nyheter

FAR:s medlemspanel: Tydligare vägledning från länsstyrelserna efterfrågas

Många medlemmar känner oro inför länsstyrelsens tillsyn av redovisningsbyråerna enligt penningtvättslagen och efterlyser mer vägledning. Samtidigt uppger majoriteten att de redan har ändrat något i sitt arbetssätt för att förhindra penningtvätt. Det visar svaren i FAR:s senaste medlemspanel som skickades ut i slutet av februari.

FAR bjöd nyligen in ansvariga chefer från länsstyrelsen i Skåne, Västra Götaland och Stockholm till ett möte för att prata om tillsynen av redovisningsbyråer. Ambitionen med mötet var att hitta en väg framåt för att genom mer vägledning och information kunna hjälpa byråerna ytterligare att leva upp till kraven och därmed bli godkända i tillsynen.

− Resultatet från medlemspanelen bekräftar att många medlemmar är oroliga inför länsstyrelsens tillsyn och tror att alla byråer som granskas ska få sanktionsavgift. Det är därför viktigt att FAR och länsstyrelsen kan samarbeta kring att ta fram relevant information och vägledning som ökar medlemmarnas förståelse för regelverket, säger Maria Lantz, chefsjurist på FAR och ansvarig för dialogerna med länsstyrelsen.

Av resultatet framgår också att 83 procent av de svarande har ändrat något i sitt arbetssätt när det gäller att förhindra penningtvätt baserat på exempelvis länsstyrelsens beslut, Revisorinspektionens föreskrifter eller kommande EU-regler.

− Det glädjer mig och tyder på att branschen inser hur viktigt det är att de aktivt arbetar med regelverket och verkar ha tagit till sig budskapet att alla medlemmar behöver se över hur de arbetar för att motverka risken för penningtvätt, säger Maria Lantz.

Mötet med länsstyrelserna om tillsynen av redovisningsbyråer enligt penningtvättslagen kommer att följas upp i slutet av mars. Therese Andersson, affärsområdeschef Medlem på FAR ser att resultatet av senaste medlemspanelen ger ett bra underlag inför framtiden.

− FAR genomför löpande medlemspaneler för att fånga upp medlemmarnas syn på olika aktuella frågeställningar. Svaren i senaste medlemspanelen ger oss värdefullt underlag och visar på behovet av tydlig och relevant information och vägledning, säger Therese Andersson.

Medlemspanelen februari 2023

Frågorna om tillsynen enligt penningtvättslagen ställdes till medlemspanelen (revisorer, redovisningskonsulter, skatterådgivare, lönekonsulter och specialister) via mejl i februari 2023. Totalt svarade 461 medlemmar. Svarsfrekvensen är representativ för FAR:s medlemskategorier.

Medlemspanelen februari 2023
Uppdaterade rutiner och riktlinjer om penningtvätt

Affärsområdeschef Medlem

Therese Andersson

Affärsområdeschef Medlem

08-506 112 13 therese.andersson@far.se