2022-10-06
Nyheter

”Auktorisationen visar att byrån driver ett aktivt kvalitetsarbete”

Hallå där Marina Svenman, Auktoriserad Redovisningskonsult FAR på EY i Västerås, som nyligen valdes till ny ordförande i kvalitetsnämnden för redovisningsverksamhet.

Marina Svenman, ny ordförande i i kvalitetsnämnden för redovisningsverksamhet.

 

Kan du berätta lite kort om kvalitetsnämndens uppdrag och hur ni jobbar?

− Kvalitetsnämnden för redovisningsverksamhet leder kvalitetskontrollen av FAR-medlemmar som är Auktoriserade Redovisningskonsulter FAR och Auktoriserade Lönekonsulter FAR. Kvalitetsnämnden har hjälp av kvalitetskontrollanter samt FAR:s kvalitetssekretariat.  Kvalitetskontrollanter utför enskilda kontroller samt systemkontroller med start under hösten. När kontrollerna är färdig träffas nämnden och går igenom rapporterna och fattar beslut.

Varför är kvalitetsfrågorna så viktiga för dig?

−Jag tycker det är viktigt att våra kunder, näringslivet och samhället ska kunna förlita sig på att redovisningskonsulter och lönekonsulter håller en kvalitetsnivå i sitt arbete som uppfyller fastställda redovisningsnormer och yrkesetiska regler. Kunder ska kunna lita på att deras auktoriserade redovisning- eller lönekonsult ger dem korrekta rapporter och löner som bidrar till ett bra beslutsunderlag för verksamheten.

På vilket sätt märker medlemmarnas kunder att deras redovisningskonsult kvalitetkontrolleras?

− Det ska kunderna märka framför allt på den höga kvaliteten i utfört arbete. Som kvalitetskontrollerad auktoriserad FAR- konsult har du möjlighet att använda FAR:s digitala märke ”Kvalitetskontrollerad och auktoriserad av FAR". Det visar dina kunder att byrån bedriver ett aktivt kvalitetsarbete och lever upp till den nivå av kvalitet som FAR kräver av sina medlemmar.

Vilket är ditt medskick till alla som står inför en kvalitetskontroll?

−Det viktigaste är att förbereda sig så mycket det går. På FAR.se hittar du många bra guider och mallar som exempelvis foldern ”FAR:s kvalitetskontroll av redovisningsverksamhet – så funkar den”. Säkerställ att varje uppdrag uppfyller byråns riktlinjer och rutiner samt Reko.  FAR har även en utbildning ”Inför kvalitetskontrollen” som går igenom hur kontrollen praktiskt går till och hur du bäst förbereder dig.