2022-05-09
Nyheter

Hållbarhetsrapportering: Första utkasten till standarder presenterade

Nu har EFRAG gått ut med de första utkasten till standarder för hållbarhetsrapportering. FAR kommer att engagera sig i remissen – som berör såväl revisorer, som redovisningskonsulter lönekonsulter och skatterådgivare.

EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) har i dagarna publicerat de första utkasten till standarder för hållbarhetsrapportering, ESRS.

Kommer att införlivas i svensk lagstiftning

– Så småningom kommer detta att införlivas i svensk lagstiftning. Det är ett digert material – och det gäller att bekanta sig med det för att kunna komma med synpunkter, säger Charlotte Söderlund.

Charlotte Söderlund är ledamot FAR:s Specialistgrupp Hållbarhet och auktoriserad revisor på EY. Hon tog tidigare i år plats i EFRAG:s nya styrelse för hållbarhetsrapportering som representant för Rådet för Finansiell Rapportering, den enda personen från Sverige. Styrelsen ansvarar inför EU-kommissionen vad gäller det europiska redovisningsramverket som utgör en delegerad akt till CSR-direktivet.

FAR engagerad i remissarbetet

FAR kommer att engagera sig i remissen, som berör samtliga medlemmar.

–  Det som pågår nu är omdanande, en stor sak historiskt. Nu närmar vi oss en enhetlig standard för hållbarhetsrapportering, säger FAR:s generalsekreterare och VD Karin Apelman.

Tre internationella remisser aktuella

Relevant i sammanhanget är att tre remisser pågår parallellt, påminner Charlotte Söderlund.

– Denna samt den internationella ISSB under IFRS Foundation och den amerikanska SEC.  En viktig fråga är hur standarderna harmoniserar med varandra, säger Charlotte Söderlund.

Informationstillfällen centralt och regionalt

EFRAG kommer nu att ordna olika informationstillfällen för att uppmuntra intressenter att lämna remissvar. 

– Jag vill uppmana alla att gå in i EFRAG:s hemsida och ta del av remissen. Börja gärna med att läsa följebrevet. I följebrevet finns väldigt bra bilagor som ligger som länkar i dokumentet, exempelvis en bilaga med en jämförelse mellan ISSB och ESRS. Den bilagan tror jag är intressant för många, säger Charlotte Söderlund.

Deadline för remisstiden är satt till 8 augusti kl. 12.00. I november 2022 ska paketet överlämnas till EU-kommissionen.

Relaterat

 • 2022-05-04
  Nyheter

  IFRS: Samordning av hållbarhetsrapportering på gång

  Läs artikeln
 • 2022-03-18
  Nyheter

  FAR-expert i EFRAG:s nya styrelse för hållbarhetsrapportering

  Läs artikeln
 • Kunskap

  Hållbarhet

  Till sidan