2022-05-04
Nyheter

IFRS: Samordning av hållbarhetsrapportering på gång

IFRS bildar en arbetsgrupp för att etablera en dialog kring samordning av internationella och lokala standarder för hållbarhetsrapportering. Gruppen ska verka för att få till en harmonisering av olika pågående initiativ kring hållbarhetsrapportering.

Nyligen meddelade IFRS att organisationen har bildat en arbetsgrupp för att etablera en dialog kring samordning av internationella (ISSB) och lokala standarder (såsom ESRS) för hållbarhetsrapportering.

Globalt system för hållbarhetsrapportering

Gruppen ska verka för att i så stor utsträckning som möjligt få till en harmonisering av olika pågående initiativ kring hållbarhetsrapportering och därigenom etablera en global baseline för hållbarhetsrapportering.

– Det finns stora fördelar med ett globalt system. Företag med gränsöverskridande verksamhet ska inte behöva drabbas av olika regelverk, det är bra med harmonisering. De föreslagna kraven på hållbarhetsrapportering inom EU (ESRS) kommer innebära att vi har mer omfattande rapportering i Europa än i andra jurisdiktioner. Det är därför viktigt att grunden för rapporteringen är gemensam, säger Lennart Danielsson, senior advisor på FAR.

Arbetsgruppen består av representanter för:

  • Chinese Ministry of Finance, the European Commission
  • European Financial Reporting Advisory Group
  • Japanese Financial Services Authority
  • Sustainability Standards Board of Japan Preparation Committee
  • United Kingdom Financial Conduct Authority
  • US Securities and Exchange Commission

Vidare avser ISSB bilda en ny advisory body – The Sustainability Standards Advisory Forum – för att etablera en löpande dialog och initiativ från en bredare krets av jurisdiktioner.