2022-03-18
Nyheter

FAR-expert i EFRAG:s nya styrelse för hållbarhetsrapportering

Charlotte Söderlund, ledamot i FAR:s Specialistgrupp hållbarhet och auktoriserad revisor på EY, tar plats i EFRAG:s nya styrelse för hållbarhetsrapportering som representant för Rådet för Finansiell Rapportering. Hon ingår också i den nomineringskommitté ska utse en teknisk expertgrupp.

I dagarna har EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) introducerat nya styrelsen för hållbarhetsrapportering.

Charlotte Söderlund, auktoriserad revisor på EY och ledamot FAR:s Specialistgrupp hållbarhet, företräder Rådet för Finansiell Rapportering och är den enda representanten från Sverige.

Styrelsen ansvarar inför EU-kommissionen vad gäller det europeiska redovisningsramverket, som utgör en delegerad akt till CSR-direktivet. Det är ett omfattande arbete med snäv tidsplan.

Charlotte Söderlund kommer även att sitta med i den nomineringskommitté som innan den sista mars ska utse en teknisk expertgrupp på drygt 20 personer.

– Det är väldigt meningsfullt att jobba fram en europeisk standard för redovisning. Det är att skriva historia. Nu finns ambitionen att skapa världens bästa rapporteringsstandarder. Det är oerhört spännande att vara med i det här arbetet, som är otroligt ambitiöst. Här finns många utmaningar, som också innebär en balansgång mellan olika intressenters behov, säger Charlotte Söderlund.

Standarderna kommer att gå ut på remiss i maj till juli. I november 2022 ska ramverket överlämnas till EU-kommissionen.

 • Kunskap

  Hållbarhet

  Till sidan
 • 2022-03-11
  FAR-bloggen

  Hållbarhet i praktiken – IRL

  Läs artikeln
 • Artikel

  Den hållbara redovisningskonsulten blir ett bollplank för kunden

  Läs artikeln