2022-08-11
Nyheter

FAR summerar 2021/ 2022 – allt fler nöjda medlemmar och rekordmånga utbildningsdeltagare

Efter två år med pandemin har FAR anpassat sig till ett nytt – och framgångsrikt – sätt att driva verksamheten. Organisationens årsredovisning för 2021/2022 visar en omsättning på drygt 175, 5 miljoner kronor och ett resultat på drygt sex miljoner kronor.

Under året har flera för branschen avgörande frågor varit på agendan. Hållbarhetsfrågor som bland annat EU:s gröna taxonomi, EU:s konsultation som omfattar bolagsstyrning, revision och tillsyn och en förnyad debatt om revisionsplikten i Sverige är några exempel.

Antalet nöjda medlemmar ökar

FAR hade vid verksamhetsåret slut 5 011 medlemmar. Enligt mätningar från Kantar Sifo ökade medlemsnöjdheten med fyra procentenheter, från 62 till 66. Ökningen beror enligt undersökningen på en tätare dialog med medlemmarna, ett intensifierat arbete med att nå fler med medlemsrådgivningen, olika aktiviteter för att stärka branschens yrkesroller samt att FAR aktivt och tydligt har drivit branschens prioriterade områden.

Corona dominerade medlemsrådgivningen

Under verksamhetsåret har coronarelaterad rådgivning dominerat medlemsrådgivningen, som under perioden hanterade 2 422 ärenden. Andra vanliga frågor från FAR:s medlemmar har handlat om värdeöverföringar, oberoende och penningtvätt.

22 945 deltagare och 340 utbildningstillfällen

FAR:s utbildningsverksamhet, liksom den digitala informationstjänsten FAR Online, har haft en fortsatt stark utveckling under 2021/2022. FAR genomförde 340 utbildningstillfällen i klassrum och online, en ökning med drygt 20 procent från föregående år. Totalt utbildade FAR 22 945 deltagare, drygt 30 procent fler än föregående år. Det är de högsta siffrorna på utbildningsdeltagande i FAR:s historia. Antalet användare av FAR Online ökade också markant.

FAR:s sjätte hållbarhetsredovisning

I årsredovisningen för 2021/ 2022 finns också FAR:s sjätte hållbarhetsredovisning. Redovisningens syfte är att informera om hur FAR arbetar med de hållbarhetsfrågor som har prioriterats i verksamheten..

Pernilla Halling

Kommunikationschef

08-506 112 41 pernilla.halling@far.se