2023-01-04
Karin Direkt

2023 – ett jubileumsår med flera viktiga frågor på agendan

[KARIN DIREKT] Det är med stor nyfikenhet och entusiasm jag välkomnar 2023. Jag tänker förstås på alla de möjligheter och aktiviteter detta nya år för med sig, en del väntade och planerade sedan länge, medan andra ännu är okända.

Under mina år som generalsekreterare och VD på FAR har ett nytt år alltid inneburit nya spännande frågor och projekt att ta tag i, allt från digitalisering och hållbarhet till hur FAR:s olika yrkesroller kan utvecklas och profileras. Men det här året kommer att bli något utöver det vanliga – året då FAR fyller hundra år!

Under hela 2023 kommer vi att fira FAR. Du kommer att märka det på flera sätt, inte minst genom vår jubileumslogotyp som kommer att synas i allt från sociala medier och nyhetsbrev till kursmaterial och webbinarier. Eftersom du läser den här texten har du säkert redan sett den. Snygg, eller hur!

Två böcker om branschens utveckling

Särskilt glad är jag över de två antologier som ett antal framstående forskare har tagit initiativ till med anledning av att FAR fyller hundra år. Den ena boken är på svenska och ger ett historiskt perspektiv på revisorsprofessionens utveckling. Den andra är skriven på engelska och fokuserar på de drivkrafter som antas ha störst betydelse för revisionens framtid. FAR bidrar med ett framåtblickande kapitel i båda böckerna.

De två antologierna innehåller ovärderlig kunskap och jag vill rikta ett särskilt stort tack till redaktörerna Peter Öhman, Katharina Rahnert, Fredrik Nilsson och Jan Marton. Den svenska boken kommer att lanseras i maj, vilket också är den månad då FAR för snart hundra år sedan grundades, närmare bestämt den 26 maj 1923. Den engelska boken kommer att lanseras efter sommaren.

Boka in den 21 september redan nu!

Den 21 september kommer att bli en oförglömlig dag, som börjar med inspirerande föreläsningar och möjlighet att nätverka med branschkollegor, näringslivsprofiler och samhällsaktörer och avslutas med en glittrande fest i Stadshuset i Stockholm. Planeringen är i full gång och inom kort kommer vi att presentera programmet. Jag lovar att det blir en dag du inte vill missa. Så boka in den 21 september i din kalender.

Vi kommer att uppmärksamma hundraårsjubileet under hela året, genom artiklar, Balans jubileumsnummer och poddar, för att bara nämna några av alla de aktiviteter som kommer att genomföras. Så håll utkik på far.se och i FAR:s nyhetsbrev så att du inte missar något.

Viktiga frågor för branschen

Men 2023 är inte enbart ett jubileumsår. Det är också ett år med flera viktiga frågor på agendan med ökat fokus på hållbarhetsfrågorna, som implementeringen av Corporate Sustainability Reporting Directive, (CSRD), förslaget från utredningen Bolaget som brottsverktyg, där en utvärdering av det nuvarande undantaget från revisionsplikt är en del, och länsstyrelsens tillsyn av redovisningsbyråer enligt penningtvättslagen.

I FAR:s senaste framtidsstudie identifieras hållbarhet, digitalisering och kompetensförsörjning som de områden som kommer att ha störst påverkan på branschen de kommande åren. Det är också inom dessa områden FAR kommer att vara särskilt engagerat under 2023. Det gäller allt från opinionsbildning och påverkansarbete till paketering och förmedling av kunskap för att ge branschen bästa möjliga förutsättningar att göra nytta för näringsliv och samhälle.

Internationellt engagemang

För att kunna fatta de strategiska beslut som behövs för att driva branschens utveckling och säkerställa fortsatt relevans lägger FAR en hel del tid på omvärldsbevakning. FAR har också ett stort engagemang i olika nationella och internationella forum, exempelvis Nordiska revisorsförbundet och Accountancy Europe. I detta arbete spelar FAR:s expertnätverk en viktig roll genom att bidra med sin kompetens och sin tid, i nära samarbete med anställda på FAR.

På tal om expertnätverket, kanske vill du också vara med och bidra med din kompetens? FAR:s expertnätverk samlar Sveriges främsta experter inom redovisning, revision och skatt och det finns flera olika grupper att engagera sig i.

Karin Apelman,
Generalsekreterare och VD FAR

Prenumerera på nyhetsbrev från FAR

  • Koll på regelverk
  • Inspiration
  • Utbildningstips
  • Inbjudningar till event och webbinarier