2024-04-19
FAR-bloggen

Frivillig hållbarhetsstandard innebär en ny roll för rådgivaren 

Det skrivs och pratas mycket om nya regelverk inom hållbarhet för stora företag, där CSRD är den största frågan. Men vad händer inom hållbarhetsområdet för mindre företag och hur påverkar det rådgivningen? 

Många av branschens kunder är mindre eller medelstora företag. De påverkas indirekt av EU:s hållbarhetsregler i och med att de har en relation, som kund eller leverantör, till företag som omfattas av de nya regelverken. För revisorer och redovisningskonsulter innebär det att många kunder kommer att behöva en ny typ av rådgivning.

Fler intressenter kräver information om företags hållbarhetsarbete

När stora företag får ett större ansvar för hela värdekedjan, även utanför den egna verksamheten, innebär det bland annat att de måste begära in faktabaserade hållbarhetsuppgifter från sina underleverantörer. Banker och andra investerare kommer också att kräva upplysningar om vilka hållbarhetsrisker som finns, och hur företagen arbetar för att minska dessa risker. 
  
Små och medelstora företag behöver alltså redan nu analysera om de har kunder eller finansiärer som kommer att begära hållbarhetsupplysningar, vilka hållbarhetsupplysningar som kommer att begäras in och hur dessa uppgifter ska tas fram.

Frivillig hållbarhetsstandard skapar proaktivitet och möjlighet till jämförelser

För att stötta företag i detta arbete har European Financial Reporting Advisory Group, EFRAG, tagit fram ett förslag på frivillig standard för hållbarhetsredovisning för små och medelstora företag. Standarden innehåller ett antal områden som bedöms troliga att stora företag kommer att begära in väsentliga uppgifter inom och som kan rapporteras med hjälp av standarden.

Det innebär att företagen kommer att behöva bli mer proaktiva i sitt hållbarhetsarbete. Dessutom blir standardiserade redovisningar mer jämförbara mellan företag och branscher, vilket är positivt för många intressenter. 

Standarden delas in i tre moduler

Förslaget är att den frivilliga standarden ska innehålla tre moduler: 

 1. Basic module som alla ska rapportera på, och sedan ha möjlighet att lägga till de övriga modulerna efter behov 
 2. N-PAT-module ska innehålla narrativa upplysningar om policyer, ageranden och mål 
 3. Business partner module, där mer omfattande KPI:er från affärspartner kan redovisas. 
     
  Många av branschens kunder behöva stöd i att ta fram och sammanställa hållbarhetsupplysningar, även om EFRAG:s frivilliga hållbarhetsstandard ska underlätta det arbetet. Revisorer och redovisningskonsulter behöver då lära sig mer om den frivilliga hållbarhetsredovisningens utmaningar och möjligheter.  

EFRAG:s förslag till frivillig hållbarhetsstandard är ute på remiss till den 21 maj. Hos oss på FAR arbetar en arbetsgrupp med representanter från medlemsbyråer med vårt remissvar och medverkar samtidigt i Accountancy Europes remissarbete.

Yvonne Jansson är auktoriserad redovisningskonsult på FAR. I FAR-bloggen skriver hon främst om aktuella frågor kopplade till kvalitet och hållbarhet. Sprid gärna texten vidare om du finner den intressant.

yvonne.jansson@far.se
08 506 112 56

Prenumerera på nyhetsbrev från FAR

 • Koll på regelverk
 • Inspiration
 • Utbildningstips
 • Inbjudningar till event och webbinarier

Senaste inläggen i FAR-bloggen

Alla inlägg i FAR-bloggen